Telekom počinje sa isplatom dividende – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Telekom počinje sa isplatom dividende

Nacionalna telekomunikaciona kompanija, Telekom Srbija, isplatiće danas (27. decembra), dividendu iz prošlogodišnje dobiti koju je u junu usvojila skupština akcionara.

Kao što je ranije objavljeno, akcionarima će pripasti 6,72 milijarde dinara što je više od polovine nekonsolidovane dobiti kompanije iz 2022. godine. Posmatrano po akciji, akcionari će dobiti dividendu od 8,4 dinara što je identično prošlogodišnjoj isplati.

Telekom isplaćuje dividendu kao i prošle godine (dividenda u RSD po akciji)

Kao dan dividende utvrđen je 20. jun tekuće godine.

Građani koji su prema zakonu o pravu na besplatne akcije dobili 31 akciju Telekoma prihodovaće po osnovu dividende neto iznos od 221,3 dinara.

Telekom je ove godine nastavio trend isplate dividende uprkos veoma visokom neto dugu kompanije koji je na kraju 2022. godine bio preko dvije milijarde eura.

Tags
Back to top button