Deficit budžeta na kraju oktobra 5,6 milijardi dinara – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Deficit budžeta na kraju oktobra 5,6 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju oktobra bio je 5,6 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana predviđenog rebalansom za 21,9 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

U odnosu na originalni plan budžeta ovaj rezultat je bolji za 125,4 milijarde dinara budući da je planiran deficit u iznosu od 131 milijarde dinara.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.545,5 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 1.551,2 milijarde dinara.

U oktobru je ostvaren budžetski suficit u iznosu od 7,7 milijardi dinara. Naplaćeni su prihodi u iznosu od 172,9 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 153,9 milijardi.

PDV je naplaćen u iznosu od 85,1 milijardu dinara, a akcize u iznosu od 38,3 milijarde dinara. Neporeski prihodi iznosili su 18,3 milijarde dinara, a priliv donacija bio je 700 miliona dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 165,2 milijarde dinara. Troškovi za zaposlene bili su 34,4 milijarde dinara, kapitalni izdaci 34 milijarde, transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 19,8 milijardi, subvencije 18,3 milijarde, a kupovina roba i usluga 14,1 milijardu dinara.

Na nivou sektora države u periodu januar – oktobar je ostvaren fiskalni suficit u iznosu od 10,2 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 130,1 milijardu dinara, navelo je Ministarstvo finansija.

Tags
Back to top button