DRI: Gradovi i opštine potrošile 65 milijardi dinara manje nego što su planirali budžetima – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

DRI: Gradovi i opštine potrošile 65 milijardi dinara manje nego što su planirali budžetima

U Srbiji je od 2019. do 2021. godine manje od 10 odsto gradova i opština ostvarilo planirani iznos prihoda i primanja budžeta, zbog čega u proseku godišnje nije ostvareno 32 milijarde dinara, rečeno je danas na predstavljanju tri od 14 izveštaja o svrsishodnosti koje je Državna revizorska institucija napravila tokom prošle godine.

Prema izveštaju o „Uticaju pripreme odluke o budžetu jedinica lokalne samouprave na efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava“ rashodi opština i gradova realizovani su manje od 80 odsto u odnosu na planove, odnosno 65 milijardi dinara manje je potrošeno nego što je prvobitno planirano budžetima.

Još manji je procenat realizacije kapitalnih rashoda koji su bii 37 odsto manji od plana.

DRI je kontrolisala Ministarstvo finansija i gradove Kraljevo, Zaječar i opštinu Inđija.

Prema rečima Duška Pejovića, nepravilnosti koje je DRI utvrdio su nepoštovanje rokova kod donošenja budžeta, odstupanja od smernica Ministarstva finansija, nedostaci u iskazivanju planiranih kapitalnih rashoda, nedostupnost odluka o budžetu kao i neinformisanje građana o izvršavanju budžeta.

Prema rečima Zorana Stepanovića, ovlašćenog državnog revizora najveće nepravilnosti odnose se na kašnjenje u donošenju odluka o budžetu odbornicima, jer u ovom periodu tri četvrtine lokalnih samouprava kasnilo sa dostavljanjem odluka o budžetu skupštinama.

Takođe, uočeno je i odstupanje ostvarenog od planiranog budžeta najčešće zbog nerealnog planiranja prihoda i rashoda. Svega 13 jedinica lokalne samouprave je u ovom trogodišnjem periodu realizovalo planirane prihode i rashode.

Danas

Tags
Back to top button