Funkcioneri moraju da prijave imovinu do 15. maja – Bankar.rs
LICNE FINANSIJESLIDERSVE VESTI

Funkcioneri moraju da prijave imovinu do 15. maja

Agencija za sprečavanje korupcije saoptštila je da su javni funkcionere u Srbiji obavezni da do 15. maja prijave svoju imovinu i prihode.

Obaveza se odnosi na funkcionre kojima je tokom prethodne godine došlo do „bitnih promena“ u imovini i prihodima, dodaje se u saopštenju.

Do tog datuma neophodno je da se Agenciji podnese izveštaj prema stanju na dan 31. decembar prethodne godine.

Bitnom promenom smatraju se uvećanja ili umanjenja prihoda, navedena u izveštaju javnog funkcionera, koja prelaze prosečnu godišnju zaradu bez poreza i doprinosa u Srbiji.

Podatke o visini ovih zarada objavljuje Republički zavod za statistiku tokom februara, dok će i Agencija blagovremeno o ovim podacima izvestiti javne funkcionere.

Bitna promena postoji i ukoliko je promenjena struktura imovine od prijavljene u ranijem izveštaju.

Obaveza vanrednog prijavljivanja imovine i prihoda odnosi se i na lica kojima je prestala javna funkcija, i to u naredne dve godine po prestanku te funkcije.

To važi pod uslovom da su im imovina i prihodi bitno promenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

Zakon o sprečavanju koripcije poslednji put je menjan krajem septembra 2021. godine, a kako je tada pisao naš portal, te izmene predlagane su bez javne rasprave.

Izvor: Nova ekonomija

Tags
Back to top button