Novi pravilnik o prenosu broja: Šta to znači za poslovne korisnike? – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Novi pravilnik o prenosu broja: Šta to znači za poslovne korisnike?

RATEL je doneo novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji (Službeni glasnik RS, broj 101/22), koji stupa na snagu 14. septembra 2022. godina, a primenjuje se od 1. avgusta 2023. godine. Do tog perioda primenjivaće se odredbe trenutno važećeg Pravilnika (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 52/11), navedeno je na sajtu RATEL-a.

“Donošenju novog akta prethodila je analiza dotadašnje prakse u primeni važećeg pravilnika, pri čemu je uočeno da postoje uslovi za unapređenje postupka prenosa broja kako bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak prenosa broja, a istovremeno operatorima pružila mogućnost da efikasnije sprovode proceduru prenosa broja iz jedne mreže u drugu”, dodaje se.

Promene koje donosi novi pravilnik u odnosu na važeće odredbe odnose se, između ostalog, na skraćenje rokova u procesu prenosa broja, zatim na preciznije definisanje odredaba u cilju smanjenja mogućnosti za različito tumačenje odredaba, posebno u delu koji se odnosi na odbijanje zahteva za prenos, kao i na propisivanje mogućnosti da se zahtev za prenos broja podnosi i elektronskim putem.

“Za korisnike je najvažnije da je novim pravilnikom ukinuta mogućnost naplate prenosa broja od strane operatora primaoca, a na teret korisnika, mada je u praksi za korisnike i do sada postupak prenosa broja bio besplatan, kako u fiksnim tako i mobilnim mrežama”, navedeno je.

Propisano je, takođe, da se zahtev za prenos broja može podneti i subotom, kao i sa tačno određenim datumom, a najviše 30 dana unapred.

Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno je to da operatori imaju obavezu da dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

Izmene koje donose novi pravilnici u uređivanju postupka prenosa broja u fiksnim i mobilnim mrežama podrazumevaju i izmene u funkcionisanju Centralne baze prenetih brojeva koju vodi RATEL i koja je ključna za funkcionisanje prenosivosti brojeva. Osim toga, neophodna su i odgovarajuća prilagođavanja u sistemima svih operatora (četiri mobilna operatora + 26 fiksnih operatora).

“Imajući u vidu složenost postupka, prilagođavanje internih procedura operatora novim pravilima zahteva određeno vreme, pa je bilo je potrebno ostaviti razuman rok za prilagođavanje svih sistema novim zahtevima i omogućavanje sprovođenja oba pravilnika. Budući da se dobrim delom podudaraju i da koriste isti sistem Centralne baze prenetih brojeva, predviđeno je da novi pravilnici koji uređuju prenos broja u fiksnoj i mobilnoj telefoniji počnu da se primenjuju od istog datuma”, stoji na sajtu.

Dodaje se da RATEL posebno vodi računa da se ne naruši funkcionisanje prenosivosti brojeva i rad sistema Centralne baze prenetih brojeva, preko koga je do danas preneto više od 1,5 miliona brojeva.

Izvor: eKapija

Tags
Back to top button