Prvi put: Srbija emituje obveznice za namirivanje duga – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Prvi put: Srbija emituje obveznice za namirivanje duga

Država Srbija je prvi put emitovala obveznice kojima će se građanima namirivati dug po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu.

To je objavilo Ministarstvo finansija.

Ukupan iznos obeštećenja oduzete imovine za emisije obveznica koje se emituju u 2022. godini, utvrđen je na osnovu Rešenja o obeštećenju, koje je donela Agencija za restituciju, a postala su pravnosnažna u periodu od 1. jula 2020. do 30. juna 2021. godine, je 69,45 miliona evra i biće isplaćen emitovanjem obveznica ročnosti pet, deset i dvanaest godina.

Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se od 14. januara 2023. godine jednom godišnje, sve do dospeća obveznice, zavisno od njene ročnosti.

“Korisnicima obeštećenja, po rešenjima Agencije za restituciju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, a koji su dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, tako da stanje i raspored obveznica po serijama odgovarajuće emisije, mogu da dobiju preko člana (ovlašćene banke ili investicionog društva), koji je otvorio navedeni račun kod Centralnog registra HOV”, navodi se u saopštenju.

Korisnicima obeštećenja, koji nisu dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na privremeni račun kod Centralnog registra, pa je neophodno da u što kraćem roku otvore odgovarajuće račune preko člana CRHoV, preuzmu i popune Obrazac sa sajta Agencije za restituciju i dostave tražene podatke, kako bi bili isplaćeni.

Ministarstvo finansija Srbije će 31. marta 2022. godine isplatiti bivšim vlasnicima akontaciju u novcu, na osnovu rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, u iznosu od 10 odsto od utvrđenog iznosa obeštećenja po svim osnovama bivšeg vlasnika..

Obveznice glase na ime i prenosive su, a isplaćuju se u evrima. Zakonom je predviđeno da su promet i posedovanje ovih obveznica oslobođeni svake vrste poreza.

Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju predviđen je postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za oduzetu imovinu, koja je na teritoriji Srbije primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od građana i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu

Zakon se primenjuje i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta na teritoriji Srbije.

Tim propisom je predviđeno da se imovina vraća u naturalnom obliku ili se daje obeštećenje u vidu državnih obveznica i u novcu.

Tags
Back to top button