Banka Poštanska štedionica snizila učešće za kupovinu prvog stana na 10 odsto – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Banka Poštanska štedionica snizila učešće za kupovinu prvog stana na 10 odsto

Banka Poštanska štedionica (BPŠ) snizila je sa 20 na 10 odsto učešće građana prilikom kupovine prvog stana preko stambenog kredita.

Pomoćnik direktora Sektora za poslove sa stanovništvom Banke Poštanska štedionica, Danijela Lopatić kaže da je ovakvoj odluci dodatno doprinela Narodna banka Srbije koja je 11. juna donela odluku kojom su stvoreni uslovi za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog stana.

“Banka Poštanska štedionica sa preko 2,7 milijardi dinara realizovanih stambenih kredita u 2020. godini, ovoga puta je za svoje buduće korisnike, koji rešavaju svoje stambeno pitanje kupovinom prve stambene nepokretnosti na kredit, omogućila kupovinu istog uz smanjeno učešće”, rekla je Lopatić za Tanjug.

Obzirom na to da često prateći troškovi i povećano učešće predstavljaju prepreku klijentima kod donošenja životne odluke da kupe prvu nekretninu, BPŠ je relaksirala iznos obaveznog učešća sa 20 na 10 odsto zahtevanog iznosa kredita.

“Stambeni krediti Banke Poštanska štedionica su samo jedan segment u ponudi Banke, dok drugi predstavljaju krediti dostupni investitorima koji kroz Projektno finansiranje preko naše Banke mogu da obezbede dodatna sredstva za izgradnju stambenih jedinica namenjenih tržištu”, dodaje Lopatić.

Analizirajući tržište, kada je u pitanju broj izdatih građevinskih dozvola u 2019. godini, iz ove banke poručuju da je njihov proizvod koncipiran tako da zadovoljava najveći deo zahteva potencijalnih investitora na celoj teritoriji Srbije a obzirom da je na teritoriji van Beograda izdato čak 88,3 odsto ukupno izdatih građevinskih dozvola u prošloj godini.

Lopatić je pozvala sve zainteresovane klijente da posete jednu od 185 ekspozitura banke i zatraže sve potrebne informacije i podršku u realizaciji procesa kupovine prvog stana.

Narodna banka Srbije je 11. juna usvojila odluku kojom su stvoreni uslovi za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog stana.

U skladu sa tim propisom, banke mogu fizičkom licu da odobre stambeni kredit koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnosti, pod uslovom da je banka obezbedila da iznos tog kredita nije veći od 90 odsto vrednosti te nepokretnosti (izuzetak u odnosu na opšte pravilo kada je ovaj limit 80 odsto).

Bez obzira na to što banke i dalje, u skladu sa sopstvenim procenama, mogu prilikom odobravanja stambenog kredita zahtevati i veće učešće, očekivanje nadležnih od ovog propisa je stimulisanje konkurencije na tržištu stambenih kredita i lakši pristup građana kreditima za kupovinu prvog stana.

Tags
Back to top button