Dužnicima pojeftinili i gotovinski krediti – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSVE VESTI

Dužnicima pojeftinili i gotovinski krediti

Kada podižu gotovinski kredit, klijenti banaka imaju večnu dilemu o tome da li da se zaduže uz varijabilnu stopu ili uz fiksnu.

Ovih dana bolje prolaze oni koji su se odlučili da potpišu ugovor s varijabilnom stopom za pozajmice u domaćoj valuti. Stopa prema kojoj se računa fiksna kamata za dinare zove se belibor i već mesecima ide silaznom putanjom. U aprilu je bila 3,11 odsto, a sada se kreće na niovu od 2,14 procenta. To se odnosi na šestomesečni belibor, koji se najčešće nalazi u ugovorima o kreditima. Na snižavanje te stope presudno su uticali makroekonomska stabilnost i povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

Belibor je stopa po kojoj najkvalitetnije banke u Srbiji jedna od druge pozajmljuju dinare. Od belibora direktno zavisi kretanje pozjamica za domaću valutu. Kada formiraju cenu kreditnog proozvoda, banke na belibor zaračunavaju svoju maržu i tako dobijamo proizvod koji će se ponuditi tržištu. Pri tome, bankari nude i kredite s fiksnom stopom, ali i one s varijabilnom, koja zavisi, kada su dinari u pitanju, baš od kretanja belibora. Ukoliko on krene silaznom putanjom, kao što je sada slučaj, i kamata, pa samim tim i rata, idu nadole. Kod fiksne kamate taj parametar nije od značaja, odnosno tu je rata ista od prve do poslednje, kao i stopa.

Klijenti banaka koji su izabrali varijabilnu stopu prilično će zaštedeti zbog ove situacije. Recimo, klijent koji je uzeo gotovinski kredit od 800.000 dinara, a na rok od osam godina, uz stopu od 7,25 odsto a s kretanjem šestomesečnog belibora, za mesečnu ratu će banci izbrojati 11.900 dinara umesto 12.300.

U Srbiji su ubedljivo najpopularniji gotovinski krediti. Oni se već nekoliko godina gotovo listom uzimaju u domaćoj valuti. Koncem septembra ukupna suma zaduženja za njih bila je 466,9 milijardi dinara. Tražnja za gotovinskim kreditima je cele godine prilično velika tako su od kraja prošle godine pa do kraja septembra porasli 22,7 odsto. Ostali zajmovi u istom periodu beleže mnogo manji rast – niži od dva odsto.

Klijentima koji su uzimali kredite u domaćoj valuti uz varijabilnu stopu belibor dugo nije bio naklonjen. Ta stopa je godinama bila blizu deset odsto. Bilo je godina kada se belibor kretao i daleko više. Tako je, recimo, ostalo zapisano da je 2007. bio 13 odsto. Nakon te godine nastavljen je rast pa je stigao do 18 odsto u 2008. Godine 2108. kamata za gotovinske kredite u domaćoj valuti bila je 18,20 odsto. Sada je bar deset procenata niža.

Osim gotovinskih kredita u domaćoj valuti, sniženje belibora otvorilo je mogućnost i za pad kamata kod dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu. Minus, međutim, neće tako brzo nadole. Banke ga drže na visokom nivou jer je to sigurna i dobra zarada, a pravdaju se i činjenicom da je to rizična pozajmica. Zato klijentima koji su prinuđeni na to da žive na minusu ostaje da gledaju koja banka ima najnižu cenu te pozajmice. Trenutno je to ProKredit sa stopom od 9,9 odsto. Kod ostalih je ona od 20 do čak 30 procenata. A sve to jasno govori da bi trebalo planirati i podići gotovinski kredit na vreme umesto da se koristi pozajmica po računu. Ne samo što je kredit u dinarima jeftiniji već pada i cena kod varijabilnih aranžmana s bankama.

Izvor: D. Vujošević / Dnevnik

Tags
Back to top button