Završen Izveštaj iz senke o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji, objavljivanje naredne sedmice – Bankar.rs
SVE VESTI

Završen Izveštaj iz senke o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji, objavljivanje naredne sedmice

Izveštaj iz senke predstavlja važan mehanizam praćenja sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Srbiji, a njegova izrada nevladinom sektoru pruža mogućnost da uzme aktivno učešće u implementaciji Agende 2030 na nacionalnom i lokalnom nivou

 Na nedavno održanoj konferenciji „Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030“ najavljeno je da je Izveštaj iz senke (Shadow Report) o sprovođenju ciljeva održivog razvoja u Srbiji završen i da će biti objavljen naredne sedmice. Uz državni izveštaj o ovom procesu, Izveštaj iz senke predstavlja jedan od važnih mehanizama praćenja sprovođenja Agende 2030, a za njegovu izradu nadležan je nevladin sektor.

 Pisanje Izveštaja iz senke je završeno, a njegova izrada predstavlja jedan od načina na koji nevladin sektor može da se uključi u sprovođenje Agende 2030 na nacionalnom i lokalnom nivou. Cilj tog dokumenta je da pomogne i ojača implementaciju ciljeva održivog razvoja. Za razliku od Vladinih izveštaja koji uglavnom pozitivno ocenjuju ostvarenje ciljeva, Izveštaj iz senke pruža uvid u neusklađenosti lokalnih politika sa ovim ciljevima i u izazove njihove primene na lokalnom nivou,“ istakla je Dragana Stojanović, izvršna direktorka Asocijacije za seksualno i reproduktivno zdravlje SRH Srbija, nevladine organizacije koja je učestvovala u izradi Izveštaja iz senke. Pisanje Izveštaja iz senke podržao je regionalni projekat „Socijalna prava za osetljive grupe“ SoRi Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ.

 Stojanović je na konferenciji naglasila da nevladin sektor igra važnu ulogu u naporima Vlade da implementira ciljeve održivog razvoja, ali da je za puni doprinos ovog sektora neophodna dalja izgradnja njegovih kapaciteta. Kao jedan od najvećih izazova u sprovođenju ciljeva održivog razvoja ona je navela to što ni četiri godine nakon što su Ujedinjene nacije usvojile Agendu 2030 Srbija nema nacionalni plan za sprovođenje ciljeva koji su Agendom obuhvaćeni.

 Konferencija „Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030“ održana je u organizaciji regionalnog projekta SoRi Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ, i partnera Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Tags
Back to top button