Od 1. jula paušalni porez za “stan na dan” – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Od 1. jula paušalni porez za “stan na dan”

Sve je veća ponuda stanova, soba, kuća, apartmana, koji se mogu iznajmiti i na samo jedan dan. Oni koji se bave tim poslom, od 1. jula će plaćati paušalni porez, a u toku je izrada pravilnika koji će precizno utvrditi kako će se on izračunavati.

Iako se još ne zna koliki će on biti, poznavaoci ističu da bi se za trokrevetni apartman visokog kvaliteta u, recimo, Novom Sadu, ta obaveza godišnje mogla kretati između 150 i 200 EUR.

Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslava Kneževića, visina paušalnog poreza zavisiće od kategorije turističkog mesta.

“Paušalni porez neće biti veliko opterećenje za one koji se bave tim poslom jer ne zavisi od broja gostiju pa će, praktično, kroz dva ili tri izdavanja jednog kreveta moći da se plati godišnji porez. To je sigurno stimulativno za izdavaoce i zato i očekujemo da će ta mera imati pozitivne efekte, a oni koji se bave tim poslom moći će nesmetano da rade i uredno prijavljuju goste. Izdavaoci u domaćoj radinosti su i do sada, na osnovu važećih zakona, plaćali porez, ali je uočeno da ima dosta onih koji posluju u sivoj zoni, što negativno utiče na rad onih rade legalno. Reč je o sveobuhvatnoj reformi u toj oblasti – fizička lica koja se bave pružanjem usluga smeštaja u domaćoj radinosti moći će sami da prijavljuju goste, odnosno više im nije potreban posrednik, čime se štedi i novac i vreme, što je posebno važno za razvoj seoskog turizma”, rekao je Knežević, prenosi Dnevnik.

Kako je rekao, paušalni porez obračunavaće se na osnovu nekoliko parametara – pet odsto prosečne bruto zarade ostvarene u godini koja prethodi godini u kojoj se porez obračunava, pomnožen brojem kreveta i koeficijentom turističkog mesta. Trenutno u Srbiji ima četiri kategorije i 14 kategorisanih turističkih mesta, a koeficijent za prvu kategoriju biće najviši. Visina koeficijenta biće precizrana i regulisana pravilnikom, a kako kaže Knežević, predlog je da za turističko mesto prve kategorije bude jedan, druge – 0,8, treće – 0,7, a koeficijent turističkog mesta četvrte kategorije 0,5. Za turistička mesta koja nisu kategorisana predložen je koeficijent 0,4.

“To znači da, ako recimo 5% prosečne bruto zarade bude između 3.800 i 4.000 dinara, taj iznos treba pomnožiti brojem kreveta, a potom i odgovarajućim koeficijentom – u turističkim mestima prve kategorije s jedan, a u nekategorisanim turističkim mestima koeficijent će biti manji od pola, pa je jasno da će paušalni porez u mestima koja nisu kategorisana ili su u trećoj ili četvrtoj kategoriji, biti veoma povoljan za izdavaoce”, istakao je Knežević.

On je, piše Dnevnik, dodao da će do kraja sledeće godine, u saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu, biti kreiran centralni informacioni sistem u turizmu i ugostiteljstvu E-turista.

“Cilj nam je da imamo objedinjenu bazu podataka u kojoj će biti evidentirani svi pružaoci usluga – hoteli i osnovni smeštajni kapaciteti, kao i domaća radinost – kuće, sobe, apartmani i komplementarni smeštajni kapaciteti. Izdavaoci će sami, kada pristupe sistemu, unositi sve podatke o gostu, a pristup će imati i sve relevantne institucije, kao što su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija. To će izdavaocima značajno olakšati posao, a mi ćemo imati kvalitetne podatke i precizniju statistiku o tome koliko gostiju boravi u određenom smeštaju i koliko se zadržavaju, koliko je domaćih, a koliko stranih… što će nam biti putokaz za to kakve mere turističke politike treba da kreiramo da bismo imali još bolje rezultate u turizmu”, istakao je Knežević.

Tags
Back to top button