Oprezno sa tumačenjem napretka Srbije – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Oprezno sa tumačenjem napretka Srbije

Iako se u medijima sve češće mogu čuti ocene o napretku ili uspehu reformi na osnovu bolje pozicije koju Srbija zauzuma na međunarodnim rang listama, potrebno je oprezno tumačiti ove podatke, ocenjuje se u analizi Kvartalnog monitora.

Svi idikator koji se koriste poseduju određene prednosti ali i nedostatke i prilikom njihove interpretacije i to treba imati na umu.

Kada posmatrano rezultate međunarodnih izveštaja koji prate napredak zemlje u određenoj oblasti uvek je potrebno postaviti pitanje ne samo da li je pokazatelj koji se koristi za praćenje neke pojave preciza (koliki je nivo greške merenja), već da li dati indikatori stvarno mere pojavu tj. da li predstavljaju de jure formulaciju ili de facto stanje u praksi.

Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma (SEF) o globalnoj konkurentnosti za 2018. godinu, Srbija je ostvarila napredak od 5 mesta na rang listi i zauzela 65 poziciju među 140 privreda koje izveštaj prati.

S druge strane, izveštaj Svetske banke (SB) o lakoći poslovanja – Doing Bussines pomerio je Srbiju naniže za pet mesta u odnosu na rang iz 2017. godine na 48 poziciju od 190 rangiranih privreda.

Tags
Back to top button