DRI proverava rad 69 budžetskih korisnika – Bankar.rs
SVE VESTI

DRI proverava rad 69 budžetskih korisnika

Državna revizorska institucija počela reviziju 69 budžetskih korisnika, u skladu s programom za 2019. godinu, najavio predsednik DRI Duško Pejović.

“Neki od tih subjekata revizije su Ministarstvo finansija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo kulture i informisanja, kod kojih će se raditi kombinovana revizija”, rekao je on.

Prema njegovim rečima, radiće se i revizije Uprave za javni dug, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Poreske uprave, Uprave za trezor, Uprave za javne nabavke i drugih korisnika budžeta.

“Ove godine ćemo odvojeno raditi finansijske revizije i revizije pravilnosti poslovanja. Po prvi put do sada ćemo učiniti da revizorski izveštaji budu sastavni deo završnog računa budžeta kod subjekta kod kog vršimo reviziju”, naveo je Pejović.

On je kazao da još nije određen broj subjekata nad kojima će se raditi revizija svrsishodnosti, dok se prvi izveštaji revizija pravilnosti mogu očekivati krajem aprila 2019, a izveštaji o započetim revizijama krajem juna.

“Svrsishodnost trošenja budžetskog novca je jako važna i povećana je šest puta. Teme za reviziju svrsishodnosti vezane su za funkcionalnu klasifikaciju u javnom sektoru, što se odnosi na odbranu, javni red i mir, bezbednost, pitanje ekonomije, pitanje zdravstva i socijalne zaštite, pitanje stanovanja, obrazovanja, sporta, kulture, religije”, rekao je Pejović.

Prema njegovim rečima, do sada je uvaženo više od 73 odsto preporuka DRI, a one koje nisu uglavnom se odnose na imovinu i promenu određenih propisa.

“Do sada je DRI posle urađenih revizija podnela 229 krivičnih prijava, 1.938 prekršajnih prijava, 578 prijava za privredni prestup, a 70 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti javnih nabavki, a 134 informacija je podneto nadležnim organima u vezi pitanja koja su utvrđena u našim izveštajima”, naveo je Pejović.

On je rekao da će DRI u narednom periodu kupovinom softvera obezbediti potpunu automatizaciju i digitalizaciju u radu kako bi se formirala baza podataka za efikasnije praćenje načina na koji se preporuke sprovode.

Dodao je da je važno da preporuka bude jasna i kratka, kao i da se može razumeti na prvo čitanje.

“DRI radi na otvaranju podataka u mašinski čitljivoj formi i to ćemo učiniti 2. marta ove godine. Otvorićemo podatke za izveštaje koji su već na sajtu i oni će na taj način biti pristupačniji svim zainteresovanim”, rekao je Pejović.

Govoreći o prostoru u kom se trenutno nalazi DRI u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, Pejović je kazao da taj prostor nije adekvatan, ali da je obezbeđivanje boljeg u toku.

“Naša institucija je u Beogradu smeštena u prostoru koji pripada Narodnoj banci Srbije, a ona je subjekt revizije. Problem je u tome što su svi revizori u sasvim drugom objektu”, kazao je on i dodao da je na taj način “uprava DRI bez revizora, a revizori bez uprave”.

Tags
Back to top button