U Srbiji od danas međubankarske naknade ne mogu biti veće od 0,5 odsto za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

U Srbiji od danas međubankarske naknade ne mogu biti veće od 0,5 odsto za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice

U Srbiji od danas međubankarske naknade ne mogu biti veće od 0,5 odsto za debitne i 0,6 odsto za kreditne kartice

Međubankarske naknade će u tom iznosu biti naplaćivane u narednih šest meseci, kada će dodatno pasti na maksimalnih 0,2 odsto za transakcije debitnim karticama i 0,3 odsto za transakcije kredtinim karticama.

Za korisnike Dina kartica odmah počinju da važe niže međubankarske naknade do 0,2 odsto za platne i 0,3 odsto za kreditne kartice i nema prelaznog perioda od šest meseca koji važi za sve ostale kartične sisteme.

To predviđa Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, kojim je prvi put na celovit način uređeno poslovanje s platnim karticama u Srbiji i koji danas počinje da se primenjuje.

Prosečne međubankarske naknade u Srbiji do sada su iznosile oko jedan procentni poen.

NBS u saopštenju navodi da su platne kartice najpopularniji bezgotovinski platni instrument kod nas i da je učešće transakcija platnim karticama u ukupnom broju transakcija potrošača u prvih devet meseci 2018. godine iznosilo 60 odsto.

Međubankarske naknade, koje su osnovni generator visokih troškova vezanih za kartične transakcije, predstavljaju centralnu tačku Zakona. Ove naknade banka prihvatilac, koja kod trgovca postavlja POS terminal, plaća banci koja je izdala karticu, za svaku platnu transakciju izvršenu upotrebom platne kartice. Banka prihvatilac ove naknade prevaljuje na trgovca i time one direktno utiču na visinu trgovačke naknade koju trgovac plaća za korišćenje POS terminala.

Trgovac dalje ove naknade ugrađuje u cenu robe i usluga i na kraju, plaćamo ih svi mi, potrošači, kako oni koji plaćaju karticama, tako i oni koji plaćaju gotovinom. Na osnovu navedenog, očekuje se da će društvo u celosti osetiti pozitivne efekte primene Zakona kojim se definišu niže međubankarske naknade, odnosno da će se njegovi pozitivni efekti preneti do krajnjeg potrošača.

Treba imati u vidu da zakonska rešenja prvenstveno štite interese malih trgovaca, zanatlija i malih radnji koji imaju slabiju pregovaračku poziciju u odnosu sa bankama u pogledu troškova prihvatanja platnih kartica koji su im nametnuti, čime su destimulisani da omoguće plaćanja platnim karticama na svojim prodajnim mestima, pa prihvataju samo plaćanja gotovinom, navodi NBS u saopštenju.

Ograničavanjem međubankarskih naknada trgovcima se otvara mogućnost da postavljanjem POS terminala pod povoljnijim uslovima privuku nove potrošače i bolje se pozicioniraju na tržištu. Počevši od danas, u primeni je i pravilo o razdvajanju naknada (engl. Unblending), prema kome su banke prihvatioci dužne da, umesto zbirnih naknada za sve kartice, trgovcima ponude trgovačke naknade pojedinačno za različite brendove i različite vrste kartica, koje se na tržištu značajno razlikuju.

Isto tako, banke prihvatioci imaju obavezu da trgovcima nakon izvršenih transakcija dostave informacije o naplaćenoj trgovačkoj naknadi, i to sa posebno prikazanim troškovima međubankarske naknade i naknada kartičnog sistema.

Na osnovu navedenog, trgovci će imati uvid u osnovne komponente trgovačke naknade – troškove međubankarske naknade, naknade kartičnog sistema i marginu banke i moći će da se upoznaju s tim koje kartice im generišu više troškove.

Trgovci će moći da analiziraju raspoložive podatke i iskoriste ih za pregovore s bankom o snižavanju trgovačke naknade. Zahvaljujući novim pravilima koja donose viši stepen transparentnosti, trgovcima je omogućeno da izaberu platne kartice koje prihvataju na prodajnom mestu, u zavisnosti od troškova koje pojedine kartice nose, za šta se očekuje da će dovesti do konkurencije koja stimuliše upotrebu jeftinijeg proizvoda.

Zakon ne dozvoljava bankama i kartičnim sistemima da trgovcu zabrane da usmeri potrošača na upotrebu bilo kog platnog instrumenta (npr. zbog nižih trgovačkih naknada u tom slučaju), da dâ prednost platnom instrumentu određenog kartičnog sistema i da obavesti potrošača o naknadama koje taj trgovac plaća banci prihvatiocu, navodi NBS.

Tags
Back to top button