Narodna banka Srbije preuzima deo ovlašćenja od Poreske uprave – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Narodna banka Srbije preuzima deo ovlašćenja od Poreske uprave

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju kojima se propisuje da od 1. januara 2019. godine, Narodna banka Srbije (NBS) od Poreske uprave preuzima poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova.

Postupke izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i poslove kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkih poslova koje je započela Poreska uprava, a koji nisu okončani do 31. decembra 2018. godine okončaće NBS, prenosi “Danas”.
Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune zakona o računovodstvu, reviziji, faktoringu i igrama na sreću koji se usaglašavaju s međunarodnim standardima za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Ovim zakonima je propisano da pravna i fizička lica, koja su pravosnažnom presudom osuđena za krivična dela, neće moći da budu osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava čija je delatnost registrovana za pružanje računovodstvenih usluga, reviziju, faktoring i igre na sreću.
Preduzetnik koji ima registrovanu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i igara na sreću ne može da bude osoba koja je pravosnažno osuđena za krivična dela protiv prava po osnovu rada, privrede, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja i službene dužnosti.
Usvojene su i izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) čime se ovaj propis usaglašava sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je predviđeno da pravo na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za decu rođenu do 30. juna ove godine. Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost omogućeno je da deca koja su rođena do tog datuma iskoriste pravo na refundaciju PDV.
Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o akcizama kojima je propisano da se akciza ne plaća na tečni naftni gas i ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380 Celzijusovih stepeni, a koriste se kao sirovina i energenti.
Tags
Back to top button