Smiljković: Što niže kamate, manje NPL-ova – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Smiljković: Što niže kamate, manje NPL-ova

Prosečna stopa problematičnih kredita u Srbiji je na nivou od 13 odsto i to je značajno poboljšanje u odnosu na prethodni period.

U našoj banci je stopa problematičnih kredita na svega 2,1 odsto, što Prokredit banku svrstava u grupu banaka sa najkvalitetnijim kreditnim portfoliom. Ključni razlog za to je specifičan pristup u radu sa svim klijentima koji naša banka neguje, posvećenost naših savetnika i spremnost da svoju ponudu prilagođavamo svakom klijentu ponaosob u zavisnosti od njegovih konkretnih potreba i mogućnosti, kaže Ivan Smiljković, član IO Prokredit banke.

* Šta će biti glavni faktori smanjenja loših kredita?

Tržišni pritisak na kamatne stope banaka je veliki i činjenica je da su kamate na biznis kredite značajno manje nego ranijih godina. Banke koje su ranije bile liberalnije kada je reč o isplatama pozajmica privredi više nemaju taj luksuz da gubitke i kašnjenja kod jednih klijenata naplaćuju kroz visoke marže drugim klijentima i da im poslovanje na kraju bude u plusu. Marže su danas na veoma niskom nivou i zbog toga banke postaju mnogo obazrivije sa kreditnim aktivnostima. To je razlog zbog kog očekujemo da se nivo problematičnih kredita u Srbiji dodatno smanji. Prokredit banka će, naravno, u svemu tome kao i dosad prednjačiti i truditi se da probleme sa naplatom kredita rešava na najbrži i za klijente najbolji način.

* Da li postoji neki rast u kreditiranju investicionih aktivnosti?

Prokredit banka je tokom 2017. godine isplatila više od 415 miliona evra kredita, pri čemu smo zabeležili rast od preko 100 miliona evra u MSP segmentu. Ključna karakteristika našeg poslovanja u prošloj godini bila je podrška investicijama. Reč je o ulaganjima u osnovna sredstva domaćih preduzeća, a što na najdirektniji način doprinosi jačanju njihove konkurentnosti, inoviranju poslovnih procesa, otvaranju novih radnih mesta, a posredno i razvoju domaće privrede. U 2017. godini tek jedna petina odobrenih kredita privredi su bile investicione pozajmice, dok su više od 60 odsto bankarskih plasmana bili krediti namenjeni finansiranju obrtnih sredstava i likvidnosti. Struktura plasmana u Prokredit banci je potpuno drugačija. Oko 40 odsto svih naših plasmana u 2017. godini, odnosno više od 137 miliona evra su bili investicioni krediti odobreni domaćim MSP što potvrđuje našu stratešku posvećenost razvoju domaće privrede. Sa druge strane, da bi bilo više investicionih kredita potrebno je više kvalitetnih investicionih ideja, ali i modela kreditiranja koji će od preduzeća tražiti mnogo manje obezbeđenje, a upravo to je ono na čemu naša banka intenzivno radi već dosta dugo.

* Kako se problem nedostatka obezbeđenja MSP može rešiti?

Česte su situacije u kojima rast i razvoj jednog preduzeća idu značajno ispred njegovih stvarnih mogućnosti da taj razvoj i finansiraju. Mnoga domaća preduzeća nemaju dovoljno kapitala, a samim tim i obezbeđenja za kredite. To je naročito karakteristično za mlada i brzorastuća preduzeća za čijim proizvodima i uslugama postoji velika potražnja na tržištu, ali koja nisu u mogućnosti da takav razvoj i potražnju finansiraju. Naša banka je pre nekoliko godina zaključila svoj prvi ugovor sa Evropskim investicionim fondom, upravo u želji da domaćim preduzećima omogućimo da uz mnogo manje sopstvenog obezbeđenja dođu do povoljnih kredita i nastave sa svojim jačanjem i tržišnim širenjem. Ovakve garancijske šeme su dobar način da se prevaziđe jaz između nedostajućeg kolaterala i kapitala i potrebe preduzeća za finansijskom podrškom.

* Kakve su mogućnosti povoljnijeg kreditiranja preko međunarodnih finansijskih institucija?

Naša Innovfin garancijska šema predstavlja jedan od trenutno najzanimljivijih projekata u segmentu podrške domaćoj privredi. Njegova suština se ogleda u tome da EIF obezbeđuje našoj banci garanciju od 50 odsto vrednosti obezbeđenja kredita. Na taj način, MSP mogu da dođu do povoljne kreditne podrške uz mnogo manje sopstvenog obezbeđenja, što je značajan podsticaj za mnoge. Potrebno je da njihov poslovni projekat zaista bude inovacija za njih same. Innovfin program je namenjen preduzećima koja su razvojno orijentisana, koja ulažu u unapređenje proizvodnih procesa, osvajanje novih tržišta, onima koji žele da uvedu novi proizvod ili uslugu ili za unapređenje energetske efikasnosti. Uz garancije Innovfina naša banka je dosad odobrila više od 85 miliona evra. Najveći broj ovih kredita bio je za nabavku mašina i opreme.

* Kakva su vaša očekivanja za 2018. godinu za bankarski sektor i za vašu banku?

Nema sumnje da će i ova godina biti godina u kojoj će se dosta investirati u sektoru MSP i naša banka će se truditi da bude tu za sve koji planiraju ovakva ulaganja. Na nivou čitavog sektora očekujemo dalju konsolidaciju i ukrupnjavanje bankarskih grupacija što je već započeto tokom prošle godine. Očekujemo da u ovogodišnjim programima subvencionisanog kreditiranja privrede i poljoprivrede budemo jedna od najaktivnijih banaka. Takođe, u ovoj godini ćemo privrednicima ponuditi i Flex štednju koja kombinuje sve prednosti oročene i štednje po viđenju. Ona nudi kamatnu stopu daleko iznad tržišnog proseka za oročenu štednju. Sa druge strane svojim korisnicima donosi potpunu slobodu u upravljanju njihovim depozitima i mogućnost da bez ikakvih penala i ograničenja tokom oročenog perioda podižu svoj novac sa štednog računa i da na njega uplaćuju. Na ovaj način, naša banka želi da podstakne preduzeća da slobodna sredstva stave u funkciju razvoja domaće privrede, jer Prokredit banka sva sredstva svojih štediša direktno ulaže u razvojne projekte MSP i poljoprivrednih gazdinstava, a ne u potrošačke kredite.

 

Izvor: Danas.rs

Tags
Back to top button