Komercijalna banka odobrava subvencionisane kredite – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

Komercijalna banka odobrava subvencionisane kredite

Komercijalna banka a.d. Beograd i ove godine odobrava poljoprivredne kredite u dinarima bez valutne klauzule sa subvencionisanjem dela kamatne stope od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prema Ugovoru koji je zaključen sa Ministrastvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministrastvom finansija – Upravom za trezor, Banka odobrava kratkoročne i dugoročne dinarske kredite za:

  •  razvoj stočarstva;
  •  razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
  •  nabavku hrane za životinje;
  •  investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, izuzev polovnog atestiranog teretnog  vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
  •  investiciona ulaganja u novu poljoprivrednu mehanizaciju i opremu koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Namene kredita su detaljno definisane Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku. Krediti se odobravaju sa rokom otplate do tri godine, s tim da je za nabavku određene poljoprivredne mehanizacije za biljnu proizvodnju moguća otplata kredita i do pet godina.

Posebna pogodnost su krediti do 36 meseci otplate sa specijalnim uslovima subvencije kada su nosioci gazdinstava fizička lica sa prebivalištem na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Specijalne pogodnosti za subvenciju imaju i muškarci starosti do 40 godina nezavisno od prebivališta, kao i žene nezavisno od starosti i prebivališta.

Procedura za odobravnje ovih kredita je veoma brza i jednostavna, uz uslov prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtevi za subvencionisane poljoprivredne kredite mogu se podneti u svim ekpoziturama Komercijalne banke koje obavljaju poslove sa poljoprivredom

Tags
Back to top button