Banke odredbu o obradi kredita moraju da predoče građanima – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Banke odredbu o obradi kredita moraju da predoče građanima

“Banke ne mogu na osnovu internih i bankarskih propisa da ulaze u elemente ugovora.”

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević rekao je da nedavna odluka VKS u kojoj je izrazio stav – da troškovi obrade kredita ne mogu biti sastavni deo elemenata ugovora o kreditu ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor, ali da je moraju predočiti građaninu.

“U tom slučaju, ako ja kao građanin prihvatam takve uslove – ugovor je zakon za stranke“, ukazao je Milojević ističući da “banke ne mogu na osnovu internih i bankarskih propisa da ulaze u elemente ugovora”.

Upitan u Palati Srbija da pojasni odluku VKS kojom je po zahtevu za reviziju ukinuo pravosnažnu presudu kojom je klijent bio obavezan da banci plati naknadu za obradu kredita i naložio da se ponovi postupak, Milojević je ukazao da se ta odluka odnosi na jedan predmet, njegovo činjenično stanje i njegovu pravnu situaciju.

“U toj presudi, izražen je stav jednog veća VKS da troškovi obrade kredita ne mogu biti sastavni deo elemenata ugovora, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u kojem je tačno navedeno koji su obavezni elementi ugovora. To međutim ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor”, naveo je Milojević.

On je naglasio da ta odredba o obradi kredita mora biti predočena građaninu, od koga zavisi da li će prihvatiti takav ugovor sa bankom. Predsednik VKS je ukazao da se stav VKS odnosi na jedan slučaj, i da nema pravila jer je svaki predmet različit.

U svojoj odluci VKS je ocenio da je neprihvatljiv zaključak nižestepenih sudova da klijent u ovom slučaju mora banci da plati trošak obrade kredita, jer su, kako ukazuje, elementi ugovora o kreditu sadržani u članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima.

Prema toj odredbi, kako podseća VKS, banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom.

“Zbog toga se ne vidi po kom osnovu su sudovi zaključili da je nankada na ime obrade kredita ugovoreni element ugovora o kreditu”, zaključio je VKS u svojoj odluci.

 b92.net

Tags
Back to top button