Addiko Bank grupacija poslovala pozitivno u 2017., Kissing odlazi sa mesta CEO-a – Bankar.rs
DOMAĆE BANKEEVROPSKE BANKESLIDERSVE VESTI

Addiko Bank grupacija poslovala pozitivno u 2017., Kissing odlazi sa mesta CEO-a

Addiko Bank, međunarodna finansijska grupacija koja deluje kroz šest banaka u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji i Crnoj Gori, objavila je konsolidovani finansijski izveštaj za prošlu godinu.

U drugoj celoj godini u kojoj posluje s novim vlasnicima, Addiko Bank je prvi put ostvarila pozitivan finansijski rezultat, odnosno dobit nakon poreza od 41,6 miliona evra. Poređenja radi, godinu ranije banka je poslovala s gubitkom od 23,9 miliona evra.

Ovaj rezultat posledica je uspešnog dvogodišnjeg procesa koji je uključivao investicije u nove proizvode i tehnologije, organizacione  promene i rebranding cele grupe. Banka je, kako je rečeno, postala snažan i pouzdan partner građanima i preduzećima širom regiona.

– Addiko Bank je postao snažna i profitabilna banka koja je u potpunosti fokusirana na region jugoistočne Evrope, rekao je Ulrich Kissing, direktor Addiko Bank, koji je dodao da je banka sada na putu kontinuiranog rasta.

Neto prihodi od kamata porasli su za 4 posto na godišnjem nivou, a neto prihodi od provizija 17 posto, u kombinaciji sa smanjenjem ukupnih troškova za 10,5 posto. Krediti su porasli na 1.473 miliona evra.

Znatno su porasle isplate kredita stanovništvu (za 28 posto) te preduzećima (za 24 posto), ali su ujedno rasli i depoziti (za 11 posto na 4.934 miliona evra), čime je osigurana dobra finansijska baza i likvidnost banke.

Addiko Bank je nastavila sa snažnim investiranjem u digitalnu platformu, što je dovelo do rasta broja digitalnih klijenata za 40 posto i digitalnih transakcija za 33 posto.

Sve banke članice grupacije su doprinele pozitivnim rezultatu.

Vlasnici ove banke od sredine 2015. su Advent International i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Banka pruža usluge za više od milion klijenata.

Kissing odlazi sa mjesta CEO-a

Inače, nakon što je završen proces rebrandiranja i reorganizacije, a banka postala profitabilna, direktor Ulrich Kissing je odlučio da s krajem marta ove godine napusti poziciju.

Njega će od 1. aprila naslediti Razvan Munteanu, koji trenutno vodi sektor maloprodaje u banci.

Tags
Back to top button