Predsednik IO Ekspobanke Borislav Strugarević: Kreditiramo izvoznike u Rusiju – Bankar.rs
INTERVJUISLIDER

Predsednik IO Ekspobanke Borislav Strugarević: Kreditiramo izvoznike u Rusiju

Boris Strugarević je u intervjuu za “Blic” objasnio kako Ekspobanka planira preusmerenje poslovanja.

Ekspobanka će se na srpskom tržištu pre svega usmeriti ka poslovanju sa srednjim preduzećima, i to onim koja su okrenuta ka izvozu u Rusiju i zemlje EU, ističe za “Blic” predsednik IO Ekspobanke Borislav Strugarević.

On objašnjava da je cilj da se takvim kompanijama omogući bolji i jednostavniji izvoz na rusko tržište, a u određenoj meri i na tržište Unije. Takođe, banka će i dalje raditi sa stanovništvom, a fokus će biti na depozitima. Prema rečima Strugarevića, Ekspobanka je takođe usmerena i na akvizicije drugih finansijskih institucija.

– To je deo procesa konsolidacije banaka u Srbiji. U toku ove i sledeće godine možemo očekivati dalje ukrupnjavanje bankarskog sektora– kaže Strugarević.

– One su prioritet kao i domaće firme okrenute ka izvozu u Rusiju, tim preduzećima želimo da omogućimo bolji i jednostavniji izvoz na rusko tržište koje se otvorilo nakon što im je EU uvela sankcije. Razgovarali smo o tome sa predstavnicima ruske države i ruskih preduzeća i trgovinske komore Rusije. Tu je bitno povezivanje ljudi i kompanija, odnosno naših domaćih proizvođača, prvenstveno voća, mesa i proizvoda od mesa sa uvoznicima iz Rusije. Njihovo tržište je naša velika šansa koju treba da na pravi način iskoristimo.

Koji su ciljevi u poslovanju Ekspobanke u Srbiji?

– Cilj Ekspobanke u Srbiji je rad sa srednjim preduzećima orjentisanim na saradnju sa Rusijom i zemljama EU i saradnja sa medjunarodnim finansijskim institucijama u cilju privlačenja sredstava za kreditiranje lokalnog biznisa.

Ekspobanka je nakon 10 godina u plusu. Šta je tome doprinelo?

– Promenom vlasništva ostvarena je potpuna stabilizacija kapitala banke i poslovnih aktivnosti banke. Primena nove strategije, redefinisanje poslovnih procesa i reorganizacija poslovne mreže je doprinela da Ekspobanka poslovnu godinu završi sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Da li je banka ostvarila dobit u 2017. godini?

– Banka je u 2017., ostvarila poslovni prihod od 23,5 miliona evra kao i poslovnu i neto dobit. To je veliki uspeh s obzirom na to da je banka prethodne godine bila u gubitku. Adekvatnost kapitala je 32 odsto, dok regulatorni kapital iznosi 24,5 miliona. Ekspobanka je visoko kapitalizovana i visoko likvidna.

Da li makroekonomski uslovi u Srbiji pogoduju poslovanju i na koji način?

– Veliki infrastrukturni projekti koji su realizovani i koji su u procesu realizacije a koji se pre svega odnose na Koridore 10 i 11 uz izgradnju i obnovu železničkih saobraćajnica, stabilna valuta, rast društvenog proizvoda, smanjena stopa nezaposlenosti i rast industrijske proizvodnje, doprineli su da makroekonomski uslovi značajno pogoduju poslovanju na srpskom tržištu i doprinose sve većoj zainteresovanosti stranih investitora za ulaganja u srpsku privredu. Takođe, proces pridruživanja Evropskoj uniji, praćen odličnim ekonomskim vezama sa Rusijom i Kinom značajno doprinosi dobrom poslovnom ambijentu, kao jednom od najznačajnijih faktora u procesu rasta privredne aktivnosti Republike Srbije.

Na koji način je uspostavljena saradnja između Ekspobanke u Češkoj, Srbiji i Rusiji?

– Saradnja između Ekspobanke u Rusiji, Češkoj i Srbiji zasniva se na razmeni znanja, na zajedničkom razumevanju specifičnosti tržišta, i sagledavanju mogućnosti saradnje postojećih i potencijanih klijenata na ovim tržištima. Pokušavamo i da ustanovimo tržišne niše u različitim zemljama za koje mogu direktno biti zainteresovani klijenti iz Grupe, kao i na iznalaženju načina da ti klijenti uđu na željena tržišta.

Razvoj novih tehnologija

Da li možemo da očekujemo neke velike biznis projekte koje će finansirati Ekspobanka u Srbiji?

Plan vlasnika je prvenstveno ulaganje u bankarski sektor u Srbiji, ali takođe i ulaganje u nove tehnologije koje poboljšavanju svojstva materijala, nove tehnologije u medicini, zdravstvu kao i u svim ostalim poslovima sa visokim potencijalom za rast u različitim oblastima privrede.

Izvor: blic.rs

Tags
Back to top button