NBS: Šta nam banke sve naplaćuju? – Bankar.rs
NBSSLIDER

NBS: Šta nam banke sve naplaćuju?

Narodna banka Srbije (NBS) pripremila je Nacrt zakona o uporedivosti naknada za platne usluge, čijim bi se usvajanjem poboljšala transparentnost i uporedivost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, saopšteno je danas iz NBS.
“Usvajanjem zakona o uporedivosti naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promeni platnog računa i pravu na platni račun sa osnovnim uslugama, stvorile bi se i pretpostavke da se postupak promene tih računa iz jedne finansijske institucije u drugu sprovede lako, brzo i jednostavno i omogućio pristup platnim računima sa osnovnim uslugama”, navodi se u saopštenju NBS.

Nacrtom zakona predviđena je obaveza pružalaca platnih usluga da, pored informacija propisanih Zakonom o platnim uslugama, korisniku platnih usluga, u predugovornoj fazi, dostave kao poseban dokument pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom, koji će sadržati spisak usluga povezanih s platnim računom, kao i podatke o pojedinačnoj naknadi za svaku uslugu.

Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa
Uz to, pružalac platnih usluga biće dužan da korisniku platnih usluga najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom.

Osim toga, u cilju obezbeđenja veće transparentnosti naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju u vezi sa platnim računom, predviđeno je da navedene naknade budu objavljene i na internet prezentaciji NBS, čime će se korisniku platnih usluga omogućiti da na relativno jednostavan način ima potpuni pregled ponuda na tržištu radi donošenja odluke koja u najvećoj meri odgovara njegovim potrebama i zahtevima pri izboru odgovarajuće platne usluge.

Pristup svima

Važna novina je da se Nacrtom zakona propisuje šta obuhvata platni račun sa osnovnim uslugama (usluge koje omogućavaju uplate i isplate gotovog novca na, odnosno sa platnog računa i usluge prenosa novčanih sredstava s platnog, odnosno na platni račun direktnim zaduženjem, korišćenjem platne kartice, uključujući plaćanja putem interneta i transferom odobrenja, uključujući trajni nalog).

Takođe, novi propis omogućava pristup tom računu svim građanima bez obzira na njihovu finansijsku sposobnost, poručuju iz NBS.

Usvajanjem Nacrta zakona, NBS će dobiti zakonsko ovlašćenje da utvrdi i objavi na svojoj internet prezentaciji listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom, a pored toga utvrdiće i standardizovanu terminologiju koju će pružaoci platnih usluga biti dužni da koriste pri označavanju pojedinih vrsta platnih usluga.

Nacrtom zakona predviđena je i maksimalno pojednostavljena procedura promene platnog računa za korisnike platnih usluga, bez nepotrebnih administrativnih zahteva od strane pružaoca platnih usluga.

Izvor: dnevnik.rs/D.V.

Tags
Back to top button