U reklami kredit za svakoga, u životu selekcija – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDER

U reklami kredit za svakoga, u životu selekcija

Može sve. Kredit s bilo kojom platom. Bez odlaska u banku. Na placu za prodaju polovnih automobila, takođe može sve. U saradnji s bankama i kredit s minimalnom platom od 20.000 dinara. Rok otplate i do deset godina, dinarski i devizni, sa učešćem i bez učešća. Kredit mogu dobiti zaposleni, penzioneri, paušalci, vlasnici samostalnih radnji – oglasili su poput banaka i prodavci polovnih automobila.

A da li kod banaka baš može sve, odnosno da li se može dobiti zajam s bilo kojoj platom? Pa, ne može. U to se uverio i naš čitalac kome je zahtev za kredit odbijen prilikom pokušaja kupovine automobila s obrazloženjem da njegova kreditna sposobnost ne zadovoljava kriterijume banke. Uz, za njega poprilično komplikovano objašnjenje, da mu posle oduzimanja troškova potrošačke korpe, i već postojećih zaduženja, nije ostalo prostora za novi zajam.Kod nas isključivo banka procenjuje kreditnu sposobnost dužnika prema svojim kriterijumima, a to su potvrdili i u Narodnoj banci (NBS).

– Najviši dozvoljeni nivo kreditne zaduženosti nije propisan. Kreditnu sposobnost dužnika fizičkih lica banka je dužna da ceni na osnovu stepena kreditne zaduženosti dužnika koji se utvrđuje kao odnos ukupnih mesečnih kreditnih obaveza i redovnih neto mesečnih prihoda tog dužnika. Pri tome se kod određivanja redovnih mesečnih prihoda uzimaju u obzir svi mesečni prihodi dužnika, ne samo po osnovu plate ili penzije.

Pod ukupnim mesečnim kreditnim obavezama dužnika fizičkog lica, podrazumeva se zbir ovih obaveza po kreditima i kreditnim karticama, aktiviranih jemstava po kreditima i obaveza iz ugovora o finansijskom lizingu, s tim što banka u ukupne mesečne kreditne obaveze, u skladu sa svojim aktima, može uključiti i druge obaveze ovog lica.

Sam postupak procene kreditne sposobnosti dužnika, koji banka uređuje svojim aktima, može uzimati u obzir vrednost prosečne potrošačke korpe, kažu u NBS.U svim bankama kažu da kreditnu sposobnost klijenata određuju prema ovim kriterijumima. U Sosijete ženeral banci kažu da se kreditna zaduženost za svakog klijenta određuje individualno i iznosi maksimum 50 odsto njegovih neto primanja. U obračun zaduženja ulaze interne, a to su sindikalne obustave, kao i krediti, kartice, jemstva…

Za ovu banku potrošačka korpa nije kriterijum. Na primer:zaposleni ili penzioner ima neto primanja od 30.000 dinara, ima sindikalnu obustavu od 2.000 dinara, što znači da mu ostaje 28.000 dinara. On može da bude maksimalno zadužen 14.000 dinara i ukoliko nema nijedan kreditni proizvod u korišćenju, toliko može iznositi njegova rata kredita.

U Rajfajzen banci kažu da je ocena kreditne sposobnosti klijenta individualna, a zavisi od visine primanja, postojećih obaveza i urednosti podataka u Kreditnom birou.

– Ukoliko klijent podnosi zahtev za stambeni kredit ili gotovinski kredit obezbeđen hipotekom, maksimalna zaduženost klijenta u odnosu na prosečna mesečna primanja može biti do 60 odsto. Ukoliko klijent podnosi zahtev za gotovinske, potrošačke auto-kredite, maksimalna zaduženost može biti do 50 odsto – kažu u ovoj banci.

U Inteza banci kažu da se kreditna sposobnost klijenta zainteresovanog za kredit za kupovinu automobila utvrđuje na identičan način kao i za sve ostale kreditne proizvode – na osnovu stepena njegove kreditne zaduženosti.

Politika.rs

Tags
Back to top button