KomBank: Uz stambeni kredit najlakše do krova nad glavom – Bankar.rs
KreditiSLIDER

KomBank: Uz stambeni kredit najlakše do krova nad glavom

Komercijalna banka je kreirala novu, do sada najpovoljniju ponudu stambenih kredita sa deviznom klauzulom, osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Kamatna stopa je snižena i u fiksnom je iznosu u prvih 36 meseci otplate. Nakon isteka tog perioda nominalna kamatna stopa stopa formira se na bazi vrednosti 6M EURIBOR-a i fiksne marže, a usklađivanje se vrši šestomesečno.

Stambeni kredit se odobrava do visine kreditne sposobnosti klijenta i sa rokom otplate do 30 godina. Obavezno učešće je minimum 20% od iznosa kupoprodajne cene nepokretnosti, odnosno predračuna radova, ukoliko je ta nepokretnost predmet zaloge ili bez učešća ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost, čija je vrednost veća minimum 30% od iznosa kredita.

Klijenti imaju mogućnost korišćenja grejs perioda do godinu dana, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

Stambeni krediti mogu da se koristite za kupovinu, gradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju stana ili kuće.

PRIMER stambenog kredita osiguranog kod NKOSK: kupoprodajna vrednosti nekretine 37.500 evra, učešće 7.500 evra, iznos kredita 30.000 evra, rok otplate 360 meseci, NKS 2,90% (fiksna, prvih 36 meseci otplate), NKS 6M EURIBOR + 2,90% nakon 36 meseci otplate, mesečna rata 124,89 evra prvih 36 meseci, mesečna rata 121,70 evra nakon 36 meseci, EKS 3,44%, ukupan iznos kredita sa kamatom 43.923,65 evra.

Tags
Back to top button