Veliki rast zarade banaka – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Veliki rast zarade banaka

Bankarski sektor u Srbiji je u prvih šest meseci 2023. godine ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 71,2 milijarde dinara, odnosno 607 miliona evra, preneo je portal Danas.

U prvoj polovini prošle godine banke su zaradile profit pre oporezivanja od od 317 miliona evra, pa je rast u 2023. 91,5 posto.

Prošle godine banke su za 12 meseci zaradile 742,4 miliona evra, što je rekordan iznos profita banaka u Srbiji.

U strukturi rezultata, kao i svih prethodnih godina, dominiraju neto prihodi od kamata i naknada.

Na rast neto prihoda od kamata u najvećoj meri uticalo je povećanje referentnih kamatnih stopa Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije (NBS) zbog borbe sa inflacijom.

Back to top button