Menja za način oporezivanja dohotka građana – Bankar.rs
LICNE FINANSIJEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Menja za način oporezivanja dohotka građana

Poreska uprava Srbijeće obveznicima prvi put ponuditi unapred popunjenu poresku prijavu, koja će obuhvatiti sveprihode ostvarene u 2022. godini. To znači da svi građani koji su prošle godine zaradili više od 3.719.376 dinara, što je trostruki iznos prosečne godišnje zarade u Srbiji, moraju najkasnije do 15. majada na portalu ePorezi provere i potvrde iskazane podatke u unapred popunjenoj poreskoj prijavi.

Prag oporezivanja je za oko 500.000 dinara veći u odnosu na prethodnu godinu, kada je bio 3,2 miliona dinara. Poreska uprava primila je prošle godine 34.753 prijaveza utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu. To znači da manje od 2 odsto zaposlenih mesečno ima više od tri prosečne zarade, a najčešća zanimanja među kojima se nalaze ti “dinarski milioneri” kod nas su menadžeri, direktori, inženjeri, ekonomisti, pravnici.

U Poreskoj upravi navode da je cilj izmene da se poreskim obveznicima značajno olakša popunjavanje i podnošenje poreske prijave i smanje troškovi administriranja. U praksi to znači da će Poreska upravaod 3. aprila, na osnovu raspoloživih podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za prošlu godinu unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu i postaviti je kao radnu verziju prijavena portal ePorezi.

“Ukoliko se ne slažu sa podacima u svojoj unapred popunjenoj poreskoj prijavi, obveznici treba samostalno da izvrše eventualne korekcije, te da tako korigovanu prijavu na istom tom mestu podnesu prihvatanjem opcije ‘Potpiši i podnesi’“, objašnjavaju u Poreskoj upravi.

U radnoj verziji prijave uključeni su, navodi se, svi podaci od značaja za oporezivanje poreskog obveznika kojima Poreska uprava raspolaže.

Šta se menja u sistemu oporezivanja?

Poreski savetnik Milan Trbojević kaže za Euronews Srbija da su se prethodnih godina do 15. maja podnosile prijave, a da se porez plaćao u roku od 15 dana od dobijanja rešenja.

“Prva izmena je zapravo taj brži rok plaćanja, jer je sada ipodnošenje i plaćanje do 15. maja. Drugo što se menja je da će Poreska uprava, od 3. aprila već da unese u sistem deo podataka koje ima kod sebe. Verovatno već imaju sve podatke o platama, tako da će to potpuno rešiti, da svako pojedinačno može da proveri da li su podaci tačni. Za one koji ne provere i ne podnesu prijavu, automatski će Poreska uprava podneti to što imaju do 15. maja”, navodi Trbojević.

On objašnjava da je ključno da PU podiže poresku prijavu, ali napominje da to ne znači da će ona biti potpuna, jer se može destiti da ne budu obuhvaćeni svi prihodi, a koje će onda morati poreski obveznici sami da dopune.

“Prihod od plata, zakupa, ugovora o delu će svi sigurno biti obuhvaćeni odmah, jer PU ima te podatke. Može se desiti da neki prihodi, poput dobitipreduzetnika ne budu odmah uneti, pa će oni morati da dopune te prijave. Ovim se značajno pojednostavljuje se postupak, jer poreznici neće kucati rešenje, nego će sve biti uneto u jedinstvenu bazu podataka”, navodi poreski savetnik.

On napominje da je novi sistem jednostavniji i bolji i dodaje da ljudi koji od prihoda imaju samo visoke plate verovatno neće imati ništa ni da menjaju.

“Eventualno će možda unositi izmene u vezi sa brojem članova domaćinstva, odnosno odbitak na ženu i decu”, objašnjava Trbojević.

On ukazuje i da postoje povlastice za one koji imaju manje od 40 godina i da su oslobođeni poreza na dohodak, ali da i oni, ako njihova zarada prelazi neoporezivi iznos moraju da podnesu prijavu, odnosno da prihvate podatke koje je Poreska uprava unela, a da će odmah potom videti da su oslobođeni plaćanja. On kaže da podaci iz prakse pokazuju da tu ljudi najviše greše, jer misle da ni ne treba da prijave prihode.

“Oni moraju da provere podatke, ne moraju da plate. Neko ko je zaradio4,5 miliona i ima manje od 40 godina, ne mora da plati porez, ali mora da unese podatke i odmah će videti u sistemu da je oslobođen. Novina je i da više prjava uopšte ne može da se podnese u papiru”, napominje Trbojević.

Iz Poreskeuprave podsećaju da je za pristup portalu Poreske uprave neophodno da obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od nadležnih sertifikacionih tela u Republici Srbiji.

“Poreska uprava upozorava da će protiv obveznika, ukoliko do 15. maja 2023. godine ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, nadležnom prekršajnom sudu podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji”, naveli su iz Poreske uprave.

Građanin Srbije prijavio godišnji prihod od 17,9 miliona evra

Prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinupodnelo je ukupno 34.753 građana. To je gotovo 4.500 više nego 2020. godine, kada se prijavilo 30.290 građana naše zemlje. Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kretali suse u rasponu od oko 100 miliona dinara ili 850.000 evra do oko 2.115 miliona dinara, odnosno oko 17,9 miliona evra.

Najviše građana koji su zaradili više od 3,3 miliona dinara prošle godine živi u Beogradu, čak 22.978, dok je drugi grad po broju prijava Novi Sad sa 7.010, dok je treći Kragujevac sa 2.740 prijava.

“Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 69 odsto pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd, a 88 lica su domaći državljani, a 12 su strani državljani. Najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor, inženjer, ekonomista, pravnik, dok je 91 odsto prijavljenih muškog pola”, naveli su u Poreskoj upravi.

Kada su u pitanju beogradske opštine, najviše građana sa najvišim primanjima živi na Novom Beogradu gde ih je prijavljeno 5.935 i u centralnim gradskim opštinama 5.574.

Više od 3,3 miliona dinara 2021. godine je zaradilo i 66 stanovnika Vranja, 330 Zaječaraca, 226 stanovnika Leskovca, 1.211 Nišlija i 96 stanovnika Pirota. Među najplaćenijima je i 258 stanovnika Jagodine, 421 Kruševljanin i 460 Čačana.

Euronews

Tags
Back to top button