Beograd deli bespovratna sredstva za razvoj preduzetništva – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Beograd deli bespovratna sredstva za razvoj preduzetništva

 

Gradska uprava Beograda objavila je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, u maksimalnom iznosu do milion dinara po korisniku, za podršku razvoja preduzetništva na teritoriji Beograda za 2023. godinu.

Sredstva se dodeljuju za kupovinu jednog ili više osnovnih sredstava (mašina i opreme), u cilju poboljšanja kvaliteta postojećeg ili uvođenja novog proizvoda (usluge) u poslovni proces.

Korisnik sredstava će imati obavezu da zaposli jednonezaposleno lice sa punim radnim vremenom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, sa teritorije Beograda, na period od minimum jedne godine, piše u konkursu.

Ukupna visina opredeljenih bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja preduzetništva za 2023. godinu iznosi 20 miliona dinara.

U konkursu piše da su ciljevi dodele sredstava zapošljavanje nezaposlenih lica, afirmacija i podrška ženskog preduzetništva i rodne ravnopravnosti, kao i unapređenje poslovnog procesa kroz uvođenje novih proizvodnih, poslovnih ili poboljšanje postojećih poslovnih linija.

Na javnom konkursu mogu da učestvuju privredni subjekti koji su registrovani i imaju sedište na teritoriji grada Beograda, obavljaju delatnost na teritoriji grada Beograda, registrovani su najmanje godinu dana do dana objavljivanja konkursq. Jedan od uslova je i da je privredni subjekat kod Agencije za privredne registre razvrstan kao preduzetnik, mikro i malo pravno lice.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom i dopuna je 13. april do 15 časova.

Back to top button