Ministarstvo finansija: Srbija dostigla visok nivo zaštite finansijskih interesa EU – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEMAKROEKONOMIJANBSSLIDERSVE VESTI

Ministarstvo finansija: Srbija dostigla visok nivo zaštite finansijskih interesa EU

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije Gojko Stanivuković izjavio je da je Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, dostigla visok nivo zaštita finansijskih interesa EU, a cilj je dalje unapređenje kadrovskog potencijala, organizacione strukture institucija, kao i pravnog okvira.

On je na otvaranju prve regionalne konferencije „Borba protiv prevara sa EU sredstvima, saradnja između OLAF-a i institucija ekonomija zapadnog Balkana“, podsetio da je Srbije usvojila niz zakona i podzakonskih akata kroz koje je propisana izričita zaštita finansijskih sredstava EU, kao i zaštita nacionalnih sredstava iz državnog budžeta.

„Odredbe Zakona o budžetskom sistemu stavljaju u istu ravan finansijsku pomoć EU i sve ostale javne prihode. Podjednak tretman finansijske pomoći EU i ostalih javnih prihoda predstavlja polaznu zakonsku osnovu za zaštitu finansijskih interesa EU u pravnom sistemu Srbije“, kazao je Stanivuković, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Prema njegovim rečima, pravovremena razmena informacija, saradnja i koordinacija svih učesnika u procesu zaštite finansijskih interesa EU, a tim i zaštite finansijskih interesa Srbije, kroz jasno definisane procedure, od presudnog značaja je za funkcionisanje sistema borbe protiv nepravilnosti i prevara.

Stanivuković je istakao da će predstojeći period zahtevati, prvenstveno od zemalja na zapadnom Balkanu, veću saradnju, imajući u vidu da počinioci nezakonitih radnji, a posebno u slučaju zloupotrebe finansijskih sredstava EU, pronalaze nove načine tih zloupotreba.

Izvršenje tih dela, dodao je, ugrožava reputaciju regionalnih zemalja, umanjujući pritom šansu za brže pristupanje EU.

Stanivuković je podsetio i da je Srbija, kao zemlja kandidat, postupila u skladu sa zahtevom EK pa je formiran Strateški plan za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima EU u Srbiji (AFKOS).

„Za deset godina AFKOS je prešao put od tela sa isključivo koordinativnom ulogom do unutrašnje jedinice Ministarstva finansija, pod direktnom nadležnošću ministra finansija koja, između ostalog, ima i ovlašćenja da sprovodi poslove operativne i tehničke saradnje sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara i drugim nadležnim telima i službama Evropske komisije, kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti i sumnji na prevaru u postupanju sa finansijskim sredstvima EU“, kazao je on.

Dodao je da je drugi zahtev EK, koji se odnosio na uspostavljanje Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara, ispunjen 2015. godine kada je Vlada Srbije, na predlog Ministarstva finansija, donela odluku o njenom obrazovanju.

Beta

Tags
Back to top button