Erste Bank zabeležila pozitivne rezultate u 2022. zahvaljujući rastu kredita – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Erste Bank zabeležila pozitivne rezultate u 2022. zahvaljujući rastu kredita

Erste Bank a.d. Novi Sad prošle godine povećala je kreditiranje stanovništva i mikro klijenata za 5,3% u odnosu na kraj 2021. godine. Tako je vrednost ovih kredita dostigla 110,71 milijardu dinara.

Depozite stanovništva i mikro klijenata uvećala je za 7,7% na 132,18 milijardi dinara.

Njeni krediti pravnim licima porasli su za 9,1% u odnosu na kraj 2021. godine i iznosili 111,55 milijardi dinara, a depoziti pravnih lica bili su viši za 13,3% i iznosili 94,84 milijarde dinara.

Dobit od kamata porasla je za 13,8% u odnosu na isti period prethodne godine na 10,20 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija bila viša za 22,0% i iznosila je 3,35 milijardi dinara.

Neto dobit na kraju 2022. godine bila je 2,34 milijarde dinara.

Bilansna suma je uvećana za 10,3%, sa 320 milijardi dinara na kraju 2021. godine na 352 milijarde dinara.

Istovremeno, koeficijent nenaplativih kredita na kraju 2022. godine iznosio 2,5%.

„Ponosna sam što smo i ove godine zabeležili rast u najvažnijim segmentima poslovanja. Solidan rast kredita u svim kategorijama i dvocifren rast depozita pravnih lica potvrđuju da klijenti u nama prepoznaju sigurnog partnera na kojeg uvek mogu da se oslone. Ovo ne bi bilo moguće da svi zaposleni ne ulažu ogroman trud kako bi izašli u susret potrebama klijenata. Posebno me raduje činjenica što smo tokom sva četiri kvartala 2022. godine bili na prvoj poziciji na tržištu kada je reč o korisničkom iskustvu fizičkih lica. Nastavićemo da budemo oslonac našim klijentima, pružajući im, pored personalizovanih bankarskih proizvoda, i višeslojnu podršku kroz različite edukativne i savetodavne programe, po kojima smo prepoznatljivi na tržištu“, izjavila je Jasna Terzić, predsednica Izvršnog odbora Erste Banke a.d. Novi Sad.

Erste Grupa takođe zabeležila snažan operativni rezultat

Erste Grupa, u okviru koje posluje i Erste Bank u Srbiji, takođe je zabeležila rast kreditiranja, i to od 12%. Vrednost njenih kredita u 2022. godini bila je 202 milijarde evra. To znači da joj je porastao i neto prihod od kamata i to za 19,6%, pre svega zbog povećanja kamatnih stopa i rasta broja kredita. Neto prihod od naknada i provizija takođe je porastao na 2.452,4 miliona evra, odnosno za 6,5%. Operativni rezultat ove grupa porastao je za 16,3% na 4 milijarde evra.

Koeficijent njenih problematičnih kredita u 2022. godini bio je na rekordno niskom nivou od 2,0%.

Prema prognozama ekonomista Erste Grupa bi ove godine trebalo da izbegne recesiju, pošto će je izbeći njena ključna tržišta.

„Ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi pokazale su se otpornijima nego što se očekivalo tokom prošle godine: zabeležile su solidan rast BDP-a uprkos izazovima koje je doneo rat u Ukrajini. Kao i veći deo sveta, region CIE se ove godine suočava sa naglim padom ekonomskog rasta. Međutim, ne očekujemo da će region pasti u recesiju i uvereni smo da će nastaviti svojim putem rasta. To uverenje se takođe odražava u snažnoj finansijskoj prognozi koju smo upravo potvrdili, a koja uključuje solidan cilj rasta kredita. Nastavićemo da podržavamo ljude i privrede našeg regiona u poboljšanju finansijskog blagostanja, kako kroz naše prakse kreditiranja, tako i kroz našu posvećenost inovacijama usmerenim na klijente“, objašnjava Vili Černko, generalni direktor Erste Grupe.

Biznis i finansije

Tags
Back to top button