NBS odobrila: PaySpot može da izdaje elektronski novac – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEElektronsko bankarstvoFinTechINOVACIJEKOMPANIJEMobilna placanjaSLIDERSVE VESTI

NBS odobrila: PaySpot može da izdaje elektronski novac

Kompanija PaySpot doo iz Novog Sada dobila je dozvolu Narodne banke Srbije (NBS) za izdavanje elektronskog novca, što znači da može da “izdaje platne instumente i da omogućava izvršavanje platnih transakcija ovim instrumentima”.

Konkretno, kao institucija elektronskog novca može da pruža platne usluge kao što je uplata i isplata gotovog novca, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa.

Takođe, može da pruža usluge i prenosa novčanih sredstava sa platnog računa i usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom.

Payspot je bio prva kompanija u Srbiji koja je pored Pošte omogućila platni promet, rekla je direktorka firme Dubravka Bjekić u intervju objavljenom na sajtu kompanije.

Firma je osnovana 2015. godine i ima šest suvlasnika.

NBS je do sada izdao pet dozvola za izdavanje elektronskog novca, preduzećima iPay See, Telekom Srbija, LED Pay, Akcionarskom društvu za rad sa platnim karticama Chip Card i PaySpot.

Prvu izdatu dozvola, firmi iPay See, NBS je oduzeo u julu 2022. godine.

Tanjug

Tags
Back to top button