Javni dug Srbije 32,29 milijardi evra – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Javni dug Srbije 32,29 milijardi evra

Na kraju novembra prošle godine javni dug Srbije iznosio je 32,29 milijardi evra.

Javni dug iznosi 53,5 odsto bruto društvenog proizvoda, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Od januara do novembra deficit republičkog budžeta bio je 81 milijardu dinara, pri čemu su ostvareni prihodi od 1.519,1 milijardu dinara, a rashodi od 1.600,1 milijardu.

U novembru je deficit bio 106,3 milijarde dinara, naplaćeni su prihodi za 137,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 120,9 milijardi.

Najveći deo poreskih prihoda čine uplate PDV i to 64,4 milijaei dinara, akciza su 29 milijardi dinara, a porez na dobit doneo je 12,1 milijardu. Neporeski prihodi doneli su 15,7 milijardi, a priliv donacija u novembru iznosio je 0,9 milijardi. Rashodi su iznosili 243,9 milijardi, od čega su rashodi za zaposlenebili 29,3 milijarde, kapitalni izdaci 23,9, subvencije 19,5, rashodi za korišćenje usluga i roba 17,7, a transferi za obavezno socijalno osiguranje 18,1 milijardu dinara.

Najveća pojedinačna rashodna kategorija u novembru, od 103,6 milijardi dinara bili su izdaci za nabavku finansijske imovine namenjene prevazilaženju negativnih efekata energetske krize. Kada je reč o budžetu opšte države u periodu januar – novembar ostvaren je fiskalni deficit od 29,8 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit od 74 milijarde.

Tags
Back to top button