Dajemo duplo više na hranu, štedimo na kulturi: Koliko i na šta troše građani EU, a na šta stanovnici Srbije – Bankar.rs
LICNE FINANSIJESLIDERSVE VESTI

Dajemo duplo više na hranu, štedimo na kulturi: Koliko i na šta troše građani EU, a na šta stanovnici Srbije

Trećinu svog budžeta domaćinstva u Srbiji potroše na hranu i bezalokoholna pića, dok u zemljama Evropske unije na hranu u proseku troše tek sedminu svog porodičnog budžeta, nekih 14,3 odsto.

S druge strane, stanovnici EU najviše novca izdvajaju na stanovanje 25 odsto, dok je u Srbiji ova stavka druga na spisku i na nju trošimo 16,4 odsto od ukupnih troškova.

Tokom 2021, na koju se odnose ovi podaci Eurostata i Republičkog zavoda za statistiku, transport je bila kategorija koja je u EU i Srbiji bila na trećem mestu po potrošnji, s tim što su u EU izdvajali nešto više nego u Srbiji – 12,1 u odnosu na 9,1 odsto.

U EU gotovo sve kategorije beleže stagnaciju ili blagi pad procentualnog učešća u ukupnim izdacima, kao u slučaju troškova za restorane ili izdvajanja za odeću i obuću.

Za rekreaciju i kulturu u EU su tokom 2021. trošili osam odsto kućnog budžeta, u Srbiji 5,2 odsto, dok je za odeću i obuću potrošnja u našoj zemlji veća nego u zemljama Unije – u Srbiji 5,2 odsto budžeta odlazilo je na to, u EU jedan odsto manje.

Građani EU i Srbije podjednako su trošili na zdravlje, 4,6 odsto budžeta na to je odlazilo u Srbiji, 4,7 odsto u EU.

Ono gde Srbija prednjači u odnosu na EU je potrošnja na alkoholna pića i duvan – 4,8 odsto budžeta domaćinstava u Srbiji odlazi na to. U EU, s druge strane, na to odlazi 4,3 odsto, s tim što Eurostat uz alkohol i duvan u ovu kategoriju svrstava i opojna sredstva, odnosno narkotike.

Osim na alkohol u Srbiji se prednjači i po izdvajanjima za obrazovanje, na šta odlazi 1,4 odsto kućnih troškova, a 0,9 odsto u EU.

Za opremu za domaćinstvu u Srbiji se tokom 2021. izdvajalo 4,2 odsto ukupnog budžeta, u EU šest odsto, a građani Unije su za restorane i hotele izdvajali 6,6 odsto. U Srbiji je 3,2 odsto ukupnih troškova odlazilo na ovu kategoriju.

Troškovi domaćinstava razvijenih evropskih zemalja na hranu, ali i ostale kategorije se poslednjih 10 godina nisu mnogo menjali. Na hranu u EU građani troše sedminu novca koji zarade dok su im najveći troškovi stanovanja i grejanja – poslednju deceniju oni čine četvrtinu porodičnog budžeta.

To što trećina budžeta u Srbiji ode na hranu glavni je pokazatelj siromaštva.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava u Srbiji su tokom 2021. godine bili 71.902 dinara, za nekih 170 dinara veći od prosečnih mesečnih prihoda u to vreme, a prema podacima Eurostata u 2021. godini samo tri zemlje iz regiona zapadne Evrope, EU i našeg okruženja imale su manji BDP po stanovniku od Srbije, usklađen sa paritetom kupovne moći.

Siromašnije od Srbije bile su jedino BiH, Albanija i Severna Makedonija.

Te godine je BDP po stanovniku Srbije bio na nivou od 44 odsto proseka Evropske unije.

U isto vreme, individualna potrošnja po stanovniku bila je na nivou od 53 odsto proseka EU.

I ovi podaci su dokaz da građani Srbije, koji znatno manje zarađuju od većeg dela Evrope, novac koji imaju moraju da čuvaju za osnovne namirnice, dok na kulturi, restoranima ili rekreaciji moraju da štede.

Izvor: Danas

Tags
Back to top button