Poskupela polisa obaveznog osiguranja automobila – Bankar.rs
OSIGURANJESAVETI ZA POSAOSLIDER

Poskupela polisa obaveznog osiguranja automobila

Polise osiguranja od autoodgovornosti poskupele su od avgusta u proseku za oko 22 odsto, potvrdio je za portal N1 Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije (UOS), dodajući da je cena polise osiguranja poslednji put promenjena 1. jula 2014. godine.


„Polisa osiguranja je samo jedan deo ukupnih troškova za registraciju motornih vozila, ona je u nadležnosti osiguravajućih društava i jedino to poskupljuje. Dakle, ako je cena polise pre poskupljenja bila 10.000 dinara, ona će sada koštati oko 12.000, dok cena tehničkog pregleda i visina taksi koje se plaćaju prilikom registracije vozila ostaju nepromenjeni“, naglašava Ćirić.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović navodi da je osnovni razlog poskupljenja polise osiguranja od autoodgovornosti skok cena rezervnih delova, za koji kaže da je uslovljen inflacijom na svetskom nivou.

„Tu je i rast cena usluga transporta i procene štete, a značajna stavka koja je uticala na poskupljenje su i više cene radnog časa u servisima jer su cene kod nas dostigle one koje su aktuelne u najrazvijenijim evropskim državama“, ističe Jovanović.

Kako kaže, od poslednjeg poskupljenja polise osiguranja od autoodgovornosti u Srbiji je zabeležena inflacija u visini od 20,68 odsto.

„S druge strane, u 2019. godini imali smo promenu bonus/malus sistema u delu povećanja bonusa, sa deset na 15 odsto za drugu i sa 15 na 25 odsto popusta za prvu premijsku grupu“, podvlači Jovanović.

Generalni sekretar UOS podseća i na dalje povećanje limita za naknadu šteta koje propisuje Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Prema njegovim rečima, to je kontinuiran proces koji podrazuma postepeno povećanje limita za naknadu šteta.

„Od momenta kada su aktuelni limiti po jednom saobraćajnoj nezgodi stupili na snagu, do danas, došlo je do rasta naknada za isti tip povreda od oko dvadeset odsto. Taj rast biće nastavljen kako se limiti budu povećavali i prilagođavali EU. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su zbog veće frekvencije srpskih vozila po inostranstvu naša društva izložena povećanom riziku naknade šteta koje su pričinjene u drugim državama i to po limitima države nastanka nezgode koji su višestruko veći od domaćih kriterijuma”, napominje Jovanović.

Dodaje da su tu i države poput Francuske, Belgije, Luksembura, skandinavskih država i Velike Britanije, koje imaju neograničene limite. Kako kaže, domaća društva za osiguranje se od ekstremnih šteta uglavnom štite ugovorima reosiguranja, koji zbog stalnog rasta limita i sve većeg broja šteta iznad samopridržaja postaju sve skuplјi.

Obrazlažući nove cene polise osiguranja od autoodgovornosti, Jovanović podseća i na odluku Saveta Biroa zelene karte da sve zemlјe članice, uklјučujući i Srbiju, od 1. januara 2021. preuzmu plaćanje za sve štete pričinjene vozilima registrovanim u zemlјi i do tri meseca po isteku registracije.

„Do izmene propisa garancija je važila do momenta dok je vozilo registrovano. To će dovesti do radikalnog skoka broja i iznosa šteta sa međunarodnim elementom. Te štete pašće direktno na teret Udruženja osiguravača Srbije koje obavlјa funkciju biroa zelene karte, odnosno posredno na domaće osiguravače koji učestvuju u finansiranju“, zaključuje Jovanović.

Minimalnu cenu polise osiguranja propisuje NBS

Zoran Ćirić napominje da minimalnu cenu tarife autoodgovornosti utvrđuje Narodna banka Srbije, dok osiguravajuća društva samostalno donose odluku o tome koliko će koštati polisa osiguranja od autoodgovornosti.

„Uglavnom se sva društva drže te minimalne cene koju je propisala NBS, uz eventualno uvećanje od nekoliko stotina dinara”, kaže Ćirić.

Izvor: N1

Tags
Back to top button