NBS uputila preporuku bankama; “Korisnike obavestiti pismeno” – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS uputila preporuku bankama; “Korisnike obavestiti pismeno”

Narodna banka Srbije uputila je preporuku bankama sa modelima uređenja odnosa sa korisnicima kredita oko obračuna kamata.

Razlog je ukidanje kamatnih stopa LIBOR (Londonske međubankarske stope) i EONIA (prekonoćne referentne kamatne stope za evro).

Bankama je preporučeno da korisnicima kredita umesto obračunate kamata na osnovu LIBOR-a ponude obračuna osnovu referentne stope SARON (Swiss Average Rate Overnight).

Umesto stope EONIA preporučeno je da banke klijentima ponude korišćenje stope €STR (Euro short-term rate).

NBS je bankama preporučio da korisnicima kredita kao dodatnu mogućnost ponude zaključenje aneksa kojim bi se fiksirale kamate do otplate kredita na osnovu poslednje objavljene vrednosti stopa LIBOR i EONIA.

Bankama je preporučeno da kod ugovora o depoziti sa promenljivom kamatnom stopom zasnovanom na LIBOR ili EONIA temelju, primene SARON i €STR stope, a ako to bude odbijeno ugovore raskinu.

U preporuci se podseća da kod redovnog usklađivanja kamatnih stopa korisnik mora biti obavešten o visini kamatne stope pre početka njene primene.

NBS navodi da banke korisnike moraju obavestiti pismeno, na razumljiv način, a ako je potrebno pruže i dodatna objašnjenja.

Tags
Back to top button