Vasić: Bankarski sistem u Srbiji stabilan uprkos krizi – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Vasić: Bankarski sistem u Srbiji stabilan uprkos krizi

Kriza izazvana pandemijom u potpunosti je potvrdila stabilnost i snagu bankarskog sistema u Srbiji, ocenio je generalnoi sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

“Banke su uspele da prime na sebe znatan deo ovog udara, da u tri navrata kroz moratorijum odlože naplatu kreditnih i drugih obaveza, da organizuju sve bankarske usluge i u uslovima potpunog zaključavanja i da kroz garantnu šemu podrže poslovanje privrede u krizinim mesecima”, rekao je Vasić za Večernje novosti.

Naveo je da su mere podrške privredi, koje su pokrenule vlada Srbije i Narodna banka Srbije, bile spasonosne i doprinele da kriza u privredi bude daleko manja nego što se strahovalo, kao i da zbog toga i moratorijumima na otplatu dugova, nije bilo problema sa plaćanjem kredita.

“Prema podacima Kreditnog biroa, na kraju septembra ove godine učešće docnje u dugu ukupnih bankarskih kredita iznosilo je 3,1 odsto, a na kraju 2015. godine bilo je čak 18,6 odsto”, rekao je Vasić.

Udruženje banaka Srbije je danas, otkrivanjem spomen ploče u svom sedištu u prostorijama nekadašnje Prometne banke, obeležilo 100 godina od osnivanja jedne od najstarijih organizacija tog tipa u Evropi, preneo je Tanjug.

“Udruženje banaka je uvek imalo jasnu ulogu da bude predstavnik banaka, da zaštiti njihove interse, da zajendo sa Narodnom bankom i svim drugim značajnim institucijama stvara uslove za povoljniji poslovni ambijent koji će doprineti boljem kvalitetu usluga koje banke pružaju”, izjavio je predsednik Upravnog odbora UBS-a Predrag Mihajlović.

On je podsetio da su među članovima prvog Odbora UBS-a bili Nikola Tesla i Mihajlo Pupin i istakao da je ovo značajna tradicija, jer mali broj država može da se pohvali njom.

Generalni sekretar UBS-a Vladimir Vasić rekao je da je UBS bilo svedok vremena i enkonomksih kretanja i da je sve vreme zadržalo ulogu zaštite interesa banaka i unapređenaj uslova njihovog poslovanja.

Rekao je da je novi cilj dalja digitalizacija sektora i edukacija građana u tom pravcu.

“Uvereni smo da ćemo u ovom cilju uspeti, jer imamo podršku kvalitetnog i stabilnog bankarskog sektora i svih najvažnijih institucija u društvu kojima se ovom prilikom posebno zahvaljujem”, kazao je Vasić.

On je posebno istakao dobru saradnju koja postoji sa Narodnom Bankom Srbije (NBS).

Guvernerka NBS Jorgovanaka Tabaković je u video poruci navela da je ta institucija garant stabilnosti finasijskog sistema i oprezni regulator koji nallazi ravnotežu između sigurnog i razvojnog.

“U toj pozitivnoj klimi odvija se rast i razvoj našeg bankarskog sektora. Pokazatelji zdravlja našeg bankarskog sektora su među najboljima u regionu, a stabilnost koju smo postigli podstiče rast investicija i zaposlenosti”, poručila je Tabakovićeva.

Tags
Back to top button