Dobit Erste banke Novi Sad u trećem kvartalu 2021. viša 11,6 odsto – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Dobit Erste banke Novi Sad u trećem kvartalu 2021. viša 11,6 odsto

Erste banka Novi Sad saopštila je danas da je neto dobit na kraju trećeg kvartala 2021. viša za 11,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 2,24 milijarde dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani su, kako se navodi, za 6,2 odsto u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 103,05 milijardi dinara, a depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 15,3 odsto i iznose 116,85 milijardi dinara.

Dodaje se da su krediti pravnim licima bez značajnijih promena u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 94,13 milijardi dinara, depoziti pravnih lica su nešto niži za 0,9 odsto i iznose 73,59 milijardi dinara.

Dobit od kamata viša je za 10,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 6,68 milijardi dinara, dok je dobit od naknada i provizija viša za 15,3 odsto i iznosi 1,60 milijardi dinara.

“Mala i srednja preduzeća su prilično stabilno poslovala i kod njih beležimo najveću potrebu za kreditima za obrtna sredstva. U saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) obezbedili smo kreditnu liniju za povećanje njihove konkurentnosti u tri ključne oblasti, zaštiti životne sredine, zdravlju i bezbednosti i kvalitetu proizvoda, a u cilju plasiranja njihovih proizvoda na tržište EU”, rekao je predsednik Izvršnog odbora Slavko Carić.

Beta

Tags
Back to top button