NBS: Između 10.000 i 50.000 evra u bankama ima više od 260.000 građana – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDepoziti i štednjaDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Između 10.000 i 50.000 evra u bankama ima više od 260.000 građana

Juče je bio svetski dan štednje, i iako su godinama unazad kamate na štednju niske, u Srbiji je prema poslednjem podacima rastao i broj štednih partija u bankama, kao i iznosi koje su građani štedeli. Podaci NBS govore da između 10.000 i 50.000 evra u bankama ima više od 260.000 naših građana, a imajući u vidu da štednja kontinuirano raste možemo reći da svakom danom imamo sve više milionera.

Dinarska štednja je u poslednjih 9 godina uvećana skoro 6 puta i polovinom tekuće godine je dostigla ukupno čak 99 milijardi dinara. U istom periodu devizna štednja je uvećana sa 8 na 12 milijardi evra.

Iz Narodne banke Srbije kažu da je prosečan iznos dinarske štednje poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta i da je od jula tekuće godine iznosio tik zinad 91.000 dinara. Sa druge strane, prosečan iznos devizne štednje po ulogu iznosi trenutno nešto više od 2.540 evra.

Ukupan broj dinarskih štednih partija iznosi 1.113.975. To približno znači da toliko ljudi štedi u bankama, mada ima onih koji imaju i po više računa.

“Najveći broj štednih partija (Najveći broj štednih partija (973.095 partija ili 87,4 odsto ukupnog broja partija) odnosi se na štednju u manjim iznosima (do 10.000 dinara). Na tim štednim partijama deponovano je svega 0,6 odsto ukupnog iznosa dinarske štednje”, kažu za “Blic Biznis” iz NBS.

Oni ističu da je najveći deo dinarske štednje, 39,7 odsto, se odnosi na štedne uloge vrednosti od 1 milion do 5 miliona dinara, kojih ima oko 20 hiljada.

“Značajan iznos dinarske štednje odnosi se na štednju u većim iznosima, gotovo petina dinarske štednje čine ulozi vrednosti veće od 10 miliona dinara (19,1 odsto) koji su deponovani na 797 štednih partija”, nastavljaju iz NBS.

Poreska uprava nedavno je objavila da u Srbiji ima tačno 30.290 milionera. Toliko je naime, naime primila prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu, a koje govore o tome koliko je građana Srbije za godinu dana zaradilo više od 16.000 evra.

Kako navode u Poreskoj upravi, najčešća prijavljivana zanimanja su menadžer, direktor, inženjer, ekonomista i pravnik, a 91 odsto prijavljenih su muškog pola.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 73 miliona do oko 1.290 miliona dinara. To praktično znači da je najveća pojedinačna zarada bila oko 11 miliona evra godišnje što je oko 900.000 evra mesečno.

Najviše prijava podneto je od fizičkih lica sa teritorije koju pokriva Odsek za koordinaciju poreske kontrole Beograd – ukupno 20.368 prijava. Pritom prednjači Novi Beograd.

Govoreći o štednji u NBS kažu da je prosečan iznos dinarske štednje po štednom ulogu iznosio nešto preko 91.000 dinara, i da konstantno raste već nekoliko godina.

Što se tiče devizne štednje, tj. deviznih štednih partija njih ima drastično više, 4.841.996.

“Pri tome, najviše je partija koje pripadaju kategoriji do 500 evra i to 3.857.842 partija (79,7 odsto ukupnog broja partija), koje po vrednosti (95,2 miliona evra) učestvuju sa svega 0,8 odsto u ukupnoj štednji”, kažu iz NBS.

“Posmatrano prema visini devizne štednje, gotovo polovina se gotovo polovina se odnosi na partije čija je vrednost između 10 hiljada evra i 50 hiljada evra – 46% (5.668 mln evra), koje posmatrano prema broju štednih partija, učestvuju sa 5,4% (260.867 partija) u ukupnom broju štednih partija”, zaključuju iz NBS.

Prosečan iznos devizne štednje po štednom ulogu iznosi 2.544,7 evra.

Tags
Back to top button