Od početka pandemije korone drastično skočio broj ugovora na daljinu sa bankama – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESVE VESTI

Od početka pandemije korone drastično skočio broj ugovora na daljinu sa bankama

Banke su sa klijentima lane sklopile 71.500 ugovora na daljinu, što je za 62 odsto više nego prethodne godine. Uglavnom se radi o kreditima, a sada je bez odlaska u banku moguće otvoriti i platni račun i podneti zahtev za platnu karticu. Kako u Narodnoj banci Srbije kažu, taj trend se nastavlja i ove, kada se sve više kredita i drugih poslova sa bankom obavlja preko interneta i bez dolaska u filijalu.
Tokom prošlogodišnje vanredne situacije, mnogi su bili sprečeni da u filijalama obavljaju poslove, pa su skočile transakcije na daljinu. U Narodnoj banci kažu da ovu mogućnost zaključivanja ugovora na daljinu i korišćenja video-identifikacije zasada omogućava pet banaka i po jedna institucija elektronskog novca i društvo za osiguranje. Nekoliko banaka je najavilo uvođenje ove mogućnosti u toku godine. Stručnjaci napominju da je uz mnogo loših posledica koje je donela pandemija, silom prilike pogurana ova strana bankarskog posla, od koje bi mogli da imaju koristi stari, bolesni, invalidi, koji i dalje uglavnom moraju sami do banke.

“U 2020. godini beležimo 25.000 ugovora zaključenih na daljinu više nego u 2019. godini, a preko 6.000 ugovora sklopljeno je uz video-identifikaciju korisnika, što predstavlja rast ovakvih ugovora od 100 odsto”, kažu u Centralnoj banci.

U 2019. na daljinu su zaključena 44.294 ugovora o finansijskim uslugama između banaka i klijenata. Što se tiče broja ugovora o finansijskim uslugama koji su zaključeni na daljinu elektronskim putem, prema dostavljenim podacima pružalaca platnih usluga, u drugom tromesečju 2021. ukupno su zaključena 23.303 ugovora, a od toga, 3.689 zaključeno je uz primenu video-identifikacije korisnika. Ugovori o kreditu imaju dominantno učešće u ukupnom broju ugovora zaključenih na daljinu.

Narodna banka Srbije je u prethodnim godinama preduzela čitav niz aktivnosti da bi omogućila građanima i privrednim subjektima da koriste najsavremenije servise i tehnologije. Kako objašnjavaju, ovu opciju je omogućio Zakon o platnim uslugama iz 2014. godine, a koji je u primeni od 1. oktobra 2015. godine. Zatim su kako objašnjavaju, stvoreni neophodni uslovi u 2018. i 2019. godini kako bi se identifikacija klijenta i ugovaranje platnih i drugih finansijskih usluga moglo vršiti bez odlaska u poslovne prostorije finansijske institucije. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu iz 2018. i Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije su dopunili ovu mogućnost.

Novosti.rs

Tags
Back to top button