Evo u kom sektoru su zarade najveće – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Evo u kom sektoru su zarade najveće

Prosečna neto plata u Srbiji u martu 2021. godine iznosila je 65.289 dinara.

Ona je u odnosu na isti mesec prošle godine nominalno je veća za 9,4 procenta, a realno veća za 7,5 posto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Martovska prosečna bruto zarada iznosila je 89.894 dinara, što je rast od 9,2 odsto nominalno i za 7,3 posto realno u poređenju sa martom 2020, prenosi B92.

Medijalna neto zarada za mart iznosila je 49 328 dinara, što znači da je 50 posto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar–mart 2021. godine, u odnosu na isti period lani, iznosio je 7,1 posto nominalno, odnosno 5,6 procenata realno. Istovremeno, neto zarade su u navedenom periodu porasle za 7,3 odsto nominalno i za 5,8 posto realno na godišnjem nivou.

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa u martu po sektorima iznosile su:

poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – 55.560 dinara

rudarstvo – 97.030 dinara

prerađivačka industrija – 57.511 dinara

snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – 97.985 dinara

snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti – 58.468 dinara

građevinarstvo – 56.174 dinara

trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala – 54.039 dinara

saobraćaj i skladištenje – 54.463 dinara

usluge smeštaja i ishrane – 38.959 dinara

informisanje i komunikacije – 134.154 dinara

finansijske delatnosti i delatnost osiguranja – 113.944 dinara

poslovanje nekretninama
 – 64.904 dinara

stručne, naučne i tehničke delatnosti – 82.559 dinara

administrativne i pomoćne uslužne delatnosti – 60.273 dinara

državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje – 74.365 dinara

obrazovanje
 – 63.796 dinara

zdravstvena i socijalna zaštita – 73.002 dinara

umetnost, zabava i rekreacija – 52.451 dinara

ostale uslužne delatnosti – 47.497 dinara

Prosečna neto plata u javnom sektoru u martu je iznosila 72.407 dinara.

Tags
Back to top button