Budžetski deficit 23,5 milijarde dinara u prva tri meseca, javni dug Srbije na kraju marta 55,7 posto BDP-a – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Budžetski deficit 23,5 milijarde dinara u prva tri meseca, javni dug Srbije na kraju marta 55,7 posto BDP-a

Deficit republičkog budžeta Srbije iznosio je u prvom tromesečju ove godine 23,5 milijardi dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 317,7 milijardi dinara, a rashodi su iznosili 341,2 milijardu dinara.

Samo u martu 2021. ostvaren je deficit od 31 milijarde dinara. U navedenom mesecu su naplaćeni prihodi u iznosu od 103,5 mlrd dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 89,9 milijarde.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a u iznosu od 51,8 milijardi dinara, i akciza u iznosu od 15,6 milijardi. Neporeski prihodi su iznosili 12,8 milijardi dinara, a priliv donacija 0,8 milijardi dinara

Rashodi su u martu izvršeni u iznosu od 134,5 milijardi, od čega su izdaci za zaposlene iznosili 26,8 milijardi dinara, isplata kamata 11,9 milijardi, kapitalni izdaci 25,2 milijarde, a transferi fondu PIO, RFZO, NSZ i fondu SOVO 17,7 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u prvom kvartala je ostvaren fiskalni deficit od 12,7 milijardi dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 35,5 milijardi.

Prema godišnjem planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit od 80,9 milijardi dinara, prema saopštenju Ministarstva finansija.

Javni dug Srbije na kraju marta 55,7 posto BDP-a

Javni dug Srbije iznosio je na kraju marta ove godine 28,14 milijardi evra, odnosno 55,7 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija.

Javni dug je u nominalnom iznosu povećan za 1,14 milijardi evra u odnosu na februar, a njegov udeo u BDP-u je veći za 2,2 procentna poena nego pretodnog meseca.

Na kraju 2020. godine, javni dug Srbije je iznosio 26,66 milijardi evra, što je činilo 57,4 procenta BDP-a.

Nivo srpskog duga je i dalje ispod EU limita od 60 procenata BDP-a, koji je utvrđen Mastriškim sporazumom.

Tags
Back to top button