Addiko bank donela odluku o uslovnoj isplati dividende – Bankar.rs
ANALIZEBANKEEVROPSKE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Addiko bank donela odluku o uslovnoj isplati dividende

Skupština Addiko Bank AG, sa sedištem u Beču, donela je odluku o uslovnoj isplati dividende od 2,05€ po deonici za finansijsku 2019. godinu.

Isplata dividende od 40 miliona evra (2,05 evra za 19,5 milliona deonica) zavisi od dva uslova, naime da pre ili najkasnije do objavljivanja Godišnjeg izveštaja za 2020. godinu, a to je 10. mart 2021. godine, niti preporuka Evropske centralne banke niti zakonski obavezna zabrana distribucije ne budu u sukobu sa raspodelom dividende i da odnos osnovnog kapitala CET1 Addiko Bank AG (i Addiko Group) nakon takve raspodele ne bude niži od 18,6%.

Datum isplate dividende je 20. radni dan nakon ispunjenja oba uslova.

Uprava Addiko Bank AG ovlaštena je za sticanje vlastitih deonica do 10% osnovnog kapitala za period od 30 meseci od dana donošenja odluke od strane AGM-a za svrhu nuđenja deonica zaposlenima, rukovodiocima i članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

Na Skupštini su Herbert Juranek i Frank Schwab izabrani za nove članove Nadzornog odbora nakon odlaska Hansa Lottera i Henninga Gieseckea koji su odstupili, kao što je ranije najavljeno.

Tags
Back to top button