CBCG očekuje rast nekvalitetnih kredita – Bankar.rs
ANALIZEBANKESVE VESTI

CBCG očekuje rast nekvalitetnih kredita

Centralna banka Crne Gore (CBCG) očekuje rast nekvalitetnih kredita (NPL) zbog ekonomske krize koju je izazvala pandemija krona virusa. NPL čine oni krediti koje banke ne mogu da naplate i sa kojima se kasni u otplati duže od tri meseca.

Podaci vrhovne monetarne institucije pokazuju da bruto nekvalitetni krediti na nivou bankarskog sistema za mart ove godine iznose 160,6 miliona evra i predstavljaju 5,09% ukupnih bruto kredita.

U odnosu na mart 2019. godine beleže smanjenje od 9,85%.

Ukupno odobreni krediti banaka na kraju marta 2020. godine iznosili su 3,15 milijardi evra.

“Za očekivati je rast nekvalitetnih potraživanja, ali ne u meri u kojoj bi kapitalna pozicija banaka bila derogirana. CBCG je preporučila bankama da u saradnji sa klijentima pažljivo prate razvoj situacije, uz pravovremeno predviđanje uticaja na njihove novčane tokove, te da vrše prilagođavanja rokova otplate njihovih obaveza u skladu sa novim očekivanim novčanim tokovima klijenata. Prilikom odobravanja novih kredita, banke treba da sagledaju uticaj događaja uzrokovanih pandemijom na očekivane novčane tokove potencijalih zajmoprimalaca, a sve u cilju smanjenja mogućnosti za porast NPL-a”, saopšteno je Vijestima u CBCG u odgovoru na pitanje kako će pandemija korona virusa uticati na kretanje NPL-a u narednom periodu, da li može doći do njihovog povećanja i za koliko.

Kreditna agencija “Standard & Poors” u revidiranom izveštaju za Crnu Goru je ukazala da će se bankarski sektor uskoro verovatno suočiti sa povećanjem NPL-a.

“Rizici po stabilnost bankarskog sistema Crne Gore su povećani. Predviđamo porast nivoa NPL-a, jer su domaćinstva i korporacije pod uticajem ekonomskog pada zbog pandemije. Pozitivno, crnogorski bankarski sistem ulazi u ovu krizu u relativno jakoj poziciji sa solidnim nivoom kapitala, NPL-om na niskih 5 odsto i velikom likvidnošću.U sistemu dominiraju podružnice stranih bankarskih grupa, a većim delom ga finansiraju domaći depoziti. Do sada nismo primetili nijedan primetan let depozita, a u našem osnovnom scenariju očekujemo da ova situacija ostane stabilna. Ipak,s obzirom na ograničene mogućnosti CBCG da stabilizuje bankarski sistem, on ostaje podložan stresu ako NPL-ovi naglo porastu ili likvidnost presuši”, naglašeno je u izveštaju.

Tags
Back to top button