Banke ranjivije na sajber napade tokom pandemije Covid-19 – Bankar.rs
BANKESVE VESTI

Banke ranjivije na sajber napade tokom pandemije Covid-19

Evropska centralna banka podseća banke na njihovu ranjivost na IT i sajber-rizike tokom aktuelne pandemije korona virusa.

ECB primećuje kako su banke postale izuzetno oslonjene na informatičke sisteme zbog zdravstvene krize, što je dovelo do privremenog zatvaranja podružnica i uvođenja daljinskih radnih aranžmana u neviđenim razmerama.

“Što se više banke oslanjaju na IT sisteme, to su ranjivije na IT i sajber rizik”, navodi ECB.

Osiguranje sveobuhvatne informatičke i sajber sigurnosti stoga je neophodno.

ECB-ova mapa rizika za 2020. godinu identifikovala je sajber kriminal i nedostatke u IT-u kao jedan od prva tri rizika sa kojima se trenutno suočava bankarski sistem evrozone.

U martu je ECB savetovala banke da proaktivno procenjuju i testiraju kapacitet svoje postojeće IT infrastrukture, posebno u svetlu potencijalnog povećanja sajber-napada i moguće veće pouzdanosti na usluge daljinskog bankarstva. Banke su takođe ohrabrene da procenjuju rizik povećanja prevara vezanih uz sajber sigurnost usmerenih na njih ili njihove klijente.

ECB kaže da je poslednja analiza bankarskog IT rizika utvrdila da su bolje pripremljene institucije one u kojima članovi odbora imaju viši nivo IT stručnosti.

Analiza takođe pokazuje da kritične bankarske usluge mnogih banaka i dalje zavise o prestanku radnog veka i da se upotreba IT outsourcinga povećava, a neke se banke koncentrišu na samo jednog pružaoca usluga, što je jasna crvena zastava za nadzorne organe.

Tags
Back to top button