Potrošači smatraju da kompanije treba da nastave sa oglašavanjem – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

Potrošači smatraju da kompanije treba da nastave sa oglašavanjem

Marketing mreža, u okviru svoje biznis platforme AdNetwork, sprovela je istraživanje na više od 2.000 potrošača u Srbiji uzrasta od 18 do 65 godina, koje je pokazalo da samo 9,5% njih misli kako bi kompanije trebalo da prekinu sa komunikacijom u toku vanrednog stanja. Čak 77% smatra da bi brendovi trebali da nastave sa informisanjem javnosti o svojim aktivnostima.

Gotovo svi ispitanici smatraju (95%) da kompanije treba da komuniciraju ohrabrujućim tonom u doba pandemije i ponude pozitivnu perspektivu. Više od 38%, takođe, smatra da bi kompanije trebale da komuniciraju na potpuno identičan način kao što su to radili pre krize, dok 55% misli da bi trebali govoriti o sopstvenom brendu na bezbrižan i lagan način. Samo 12% ispitanih reklo je da bi brendovi trebali komunicirati šaljivim tonom.
Kada je u pitanju uloga kompanija u doba pandemije, 87% potrošača veruje da bi im brendovi trebali pomoći u svakodnevnom životu, 61% da bi trebali informirati ljude o tome šta rade, a 81% da kompanije ne bi trebalo da koriste aktuelnu situaciju zarad profita.

Čak 91% ispitanika smatra da kompanije u ovom trenutku treba da stave fokus na brigu o zaposlenima, kao i da im njihovo zdravlje treba da bude ključni prioritet.

Oko 34% potrošača želi videti kompanije kako planiraju zaštititi isporuku usluga ili proizvoda, dok više od 86% želi videti kompanije koje daju donacije svojih proizvoda ugroženom stanovništvu. Samo 38% ispitanika smatra da bi brendovi trebali da doniraju novac Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Generalno, 57% potrošača očekuje od svojih omiljenih brendova da komuniciraju svoje CSR aktivnosti u medijima.

S obzirom na krizu, smanjene plate i znatan broj ljudi koji su ostali bez posla, čak 71% potrošača želi da im kompanije ponude popuste i promocije, a 29% očekuju kvalitetniju uslugu i bolje korisničko iskustvo. Nešto više od 21% ispitanika očekuje više loyalty programa i konkretne benefite.

Uprkos rezultatima istraživanja, mnoge kompanije povlače oglasne kampanje i revidiraju budžeta za oglašavanje. Istraživanje na 100 kompanija u Srbiji u organizaciji Marketing mreže otkrilo je da je 57% brendova odložilo ili revidiralo svoje kampanje za mesec april/maj ove godine, dok je 64% smanjilo ili revidiralo budžete i feejeve prema agencijama. Od početka vanrednog stanja, 23% kompanija otkazalo je saradnju na projektu ili ugovore sa marketinškim agencijama.

Tags
Back to top button