Novaković: Najjači će opstati, teško će preživeti preduzeća sa problemom likvidnosti – Bankar.rs
INTERVJUISLIDERSVE VESTI

Novaković: Najjači će opstati, teško će preživeti preduzeća sa problemom likvidnosti

“Tržište nekretninama u Crnoj Gori za sada je stabilno i verujem da u narednom periodu neće doći do značajnijih tržišnih pomjeranja, naročito ukoliko Vlada stimulativnim merama dodatno pomogne”, procenjuje Milovan Novaković, šef kancelarije međunarodne kompanije Colliers International za Crnu Goru.

Novaković smatra da će, ukoliko potraje epidemija izazvana virusom kovid-19, biti poteškoća u poslovanju na tržištu nekretnina i da će teško opstati neka preduzeća koja već imaju hronične poteškoće likvidnosti i solventnosti.

“Bojim se da će efekat koji ovaj virus ima na stariju populaciju imati i na neke kompanije. Preduzeća i pojedinci koji hronično imaju problema sa likvidnošću i solventnošću, koja se bave ovom ali i drugim industrijama, biće najviše pogođena. I da neka preduzeća i neki privrednici neće preživeti. To je, nažalost, surova realnost – u industriji posredovanja u prodaji nekretnina neminovno je takozvano “cišćenje tržišta”, bez obzira na kovid-19”, zaključuje Novaković u razgovoru za Bankar.me.

B: Mediji prenose da u najteže pogođenim zemljama drastično raste ponuda vila i apartmana. 

“Stanja na svim tržištima su reflektovana odnosom između ponude i tražnje. Globalno posmatrano, bez obzira na novonastalu situaciju, na određenim tržištima je zabeležena akumulacija ponude koja je prevazilazila tražnju za ponuđenim proizvodom i taj disbalans je glavni razlog pada cena. Konkretno, to je bio slučaj u Dubaiju: značajna ponuda stambenih nekretnina u odnosu na postojeću tražnju je uzrokovala pad cena i pre virusa kovid-19. Valja se podsetiti da je pad cena u poslednjih pet godina – i pre pandemije – iznosio 30 do 40 odsto, zavisno od konkretnog projekta”, kazao je Novaković.

B: Da li u Crnoj Gori prepoznajete slične trendove? 

“Kada je u pitanju Crna Gora, bitno je napraviti razliku između plasmana proizvoda (stanova i kuća) namenjenih domaćem tržištu i onih čiji su potencijalni kupci “second home buyers” stranci. Vidite, Podgorica je već tradicionalno tržište koje apsorbuje najviše stambenih transakcija u Crnoj Gori i taj se trend nastavio u 2019. i u prva dva meseca 2020. godine. Zbog novonastale situacije beležimo određene otežavajuće okolnosti oko organizacije same procedure pokazivanja lokacija i zatvaranja transakcija, ali je tržište generalno – stabilno. Kada to kažem, onda valja znati da je odnos između ponude i potražnje prilicno usklađen, da komercijalne banke nisu zaustavile procedure kreditiranja, da očekujemo i da će Vlada Crne Gore sa svojim stimulativnim merama realnom sektoru dodatno pomoći kompletnoj situaciji. Verujemo, dakle, da u narednom periodu neće doći do značajnih tržišnih pomeranja. Ostaje nam da se nadamo da će se situacija sa virusom kovid-19 stabilizovati do juna ove godine”, dodao je Novaković.

B: Šta ako se epidemija nastavi i nakon juna? 

“Ukoliko bi se ova vanredna situacija značajno prolongirala, to bi imalo, verujemo, ozbiljan negativan efekat i na tržište nekretnina. Ipak se nadamo se da se taj scenario neće desiti. Za sada je i u ostalim gradovima u Crnoj Gori tržište stanogradnje namenjene domaćim kupcima stabilno. Trendovi su bili dobri. Početak godine je pokazao da je ponuda rezidencijalnih jedinica namenjenih za strano tržište itekako interesantna stranim kupcima i zabeležen je blagi rast broja u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, naša sadašnja ocekivanja su da će situacija izazvana virusom korona značajno usporiti tražnju za istima, ali kratkoročno. Sama činjenica da potencijalni strani investitor ne može da napusti matičnu zemlju zbog zatvorenih granica dovela je do odgađanja već dogovorenih transakcija. Istovremeno, očekujemo da će novonastala situacija imati i negativnih psiholoških efektata koji ce povećati opreznost potencijalnih kupaca srednjeročno, zato smatramo da će se njihove aktivnosti u narednih tri do šest meseci značajno smanjiti.”

B: Kako odgovoriti na te izazove? 

“Mudrim i brzim prilagođavanjem situaciji! Bitno je da investitori nastave sa aktivnom promocijom svojih proizvoda fokusirajući se na digitalnu promociju prvenstveno, kao i na novu organizaciju svojih aktivnosti koja ce uključivati između ostalog rad brokera od kuće, virtuelnu promociju nekretnina i njihovog okruženja, pregovaranje transakcija “onlajn” itd. to je u ovom trenutku neophodna realnost koja će sve više biti redovna praksa i u budućnosti. Kada su u pitanju cene, ne očekujemo da će doći do značajnih pomeranja u srednjem roku. Ukoliko se situacija stabilizuje uskoro, očekujemo da većih oscilacija u budžetiranim cenama neće biti”, savetuje Novaković.

Najveće konsultantske kuće procenjuju da bi zbog pandemije u svetu u kratkom roku bez posla moglo da ostane i do 25 miliona ljudi. Da li će i tržište nekretnina u takvoj konstelaciji snaga biti žrtva pandemije? 

“Trenutna situacija je pokazala da cemo svi morati da se prilagodimo ovom ozbiljnom udaru na realni sektor, a da će mnogi od nas direktno ili indirektno morati da se pomire sa činjenicom da je “šteta” – cena koja će se morati platiti u određenoj meri. Najbitnije je u svemu da ta šteta ima kratkoročan karakter i da se ona posmatra kao još jedna dobra životna i poslovna lekcija.”

B: Poslom agenata za nekretnine se u Crnoj Gori bavi veliki broj kompanija, ali i pojedinaca. Koja je njihova finansijska moć da “pregrme” krizni period? 

“Bojim se da će ovaj virus imati sličan efekat, kao što ima virus kovid-19 na stariju populaciju koja je izuzetno ranjiva. Smatramo, dakle, da će preduzeća i pojedinci koji hronično imaju problema sa likvidnošću i solventnošću, koja se bave ovom ali i drugim industrijama, biti najviše pogođena. I da neka preduzeća i neki privrednici nece preživeti. To je, na žalost, surova realnost – u industriji posredovanja u prodaji nekretnina neminovno je takozvano “cišcenje tržišta”, bez obzira na kovid-19”, kazao je Novaković.

B: Da li očekujete da, ukoliko potraje ova situacija, dođe do smanjenja cena zakupa nekretnina, pogotovo u domenu komercijalnih prostora? 

“Očekujemo da će zakupodavci trgovinskih prostora biti prinuđeni da se odreknu svojih zakupnina do momenta ponovnog otvaranja trgovačkih radnji. Nakon ponovne aktivacije sektora, očekujemo da će se najranjivijim trgovačkim sektorima morati dodatno izaći u susret određeni period kako bi uspjeli da opstanu”, smatra Novaković.

B: Glavni kupci nekretntina u Crnoj Gori su tradicionalno Rusi. Da li bi eventualna bojazan od slabljenja rublje, uzrokovana krizom od pandemije, mogla uticati da Rusi svoj kapital prebace u nekretnine i da li Crna Gora tu možda može videti neku šansu?

“Važno je konstatovati da su Rusi u poslednjih nekoliko godina značajno smanjili svoje ucešće u ukupnom broju ostvarenih transakcija u Crnoj Gori. Takođe, važno je pomenuti da treba raditi na tome da se taj trend promeni u skorijoj budućnosti, jer je rusko tržište itekako bitno za našu industriju. Beležimo da su Rusi – usled pada berzi prvenstveno i straha od slabljena nacionalne valute – značajno usmerili svoje investicije u sektor nekretnina. Dakle: šansa je tu, samo treba naci pravi način i iskoristiti je”, zaključio je Novaković.

Tags
Back to top button