NBS: Ne postoji ograničenje u isplati sredstava sa računa za korisnike koji lično dođu u banku – Bankar.rs
BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS: Ne postoji ograničenje u isplati sredstava sa računa za korisnike koji lično dođu u banku

Narodna banka Srbije saopštila je da ne postoji bilo kakvo ograničenje kada korisnik koji lično dođe u banku, i koji na šalteru banke podnese nalog da mu se sa njegovog računa isplate novčana sredstva.

“Lica mlađa od 65 godina, koja nemaju zabranu i ograničenje kretanja za vreme vanrednog stanja, mogu u potpunosti, kao što su to činila i ranije, slobodno raspolagati sredstvima na svojim računima na sve načine i bez ograničenja (isplatom na šalteru, plaćanjem platnim karticama, ili preko elektronskog ili mobilnog bankarstva). U tom smislu, ne postoji bilo kakvo ograničenje kada korisnik koji lično dođe u banku, na šalteru banke podnese nalog da mu se sa njegovog računa isplate novčana sredstva”, stoji u saopštenju Narodne banke Srbije.

S druge strane, iz NBS ističu da je s ciljem da najstarijim građanima u toku vanrednog stanja omogući što lakše raspolaganje njihovim novčanim sredstvima i izvršavanje plaćanja 31.3.2020. doneta Instrukcija o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih računa lica s navršenih 65 i više godina života i izdavanju platnih instrumenata.

“Sa sadržinom i načinom primene ove instrukcije možete se bliže upoznati na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na sledećem linku: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/15/mediji/vesti/20200331_instrukcija.html“, poručuju iz NBS.

“Podsećamo da je ranije, 24.3.2020. Narodna banka Srbije donela Instrukciju o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života i tom instrukcijom se uređuju samo privremeni načini za isplatu penzije, dok je novom, gorenavedenom instrukcijom od 31.3.2020. omogućeno raspolaganje novčanim sredstvima koja se nalaze na svim računima naših najstarijih sugrađana, bez obzira na osnov priliva tih sredstava, i to po sličnoj proceduri kao što je to slučaj i sa isplatama penzija za vreme trajanja vanrednog stanja”, saopštavaju iz Narodne banke Srbije.

Kako je navedeno, instrukcijom od 31.3.2020. je omogućena jednostavnija procedura za isplatu novčanih sredstava sa računa korisnika, koji nije fizički prisutan u banci, a iznos na koji referirate u svom obraćanju predstavlja najviši iznos koji je moguće isplatiti, ali samo ako korisnik zahteva isplatu gotovog novca na načine utvrđene Instrukcijom, dok za raspolaganje sredstvima sa računa na druge načine, kao što su plaćanje elektronskim i mobilnim bankarstvom ili platnim karticama, korisnik može opredeliti bilo koji iznos, kao što je to i ranije činio.

“Naime, korisnik koji nije lično prisutan u banci, da bi mu se isplatila gotovina sa njegovog računa, mora prethodno ovlastiti drugo lice. U redovnim okolnostima to je moguće samo ako je ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na računu dato u banci, u prisustvu lica koje daje ovlašćenje i lica koje se ovlašćuje, uz izdavanje potvrde ovlašćenom licu od strane službenika banke, ili ako korisnik ovlasti punomoćnika u postupku koji se sprovodi pred javnim beležnikom”, pojašnjavaju iz NBS.

Međutim, imajući u vidu vanredno stanje i meru zabrane i ograničenja kretanja za lica starija od 65 godina, Narodna banka Srbije je donela instrukciju kojom se utvrđuje posebna i pojednostavljena procedura za isplatu novčanih sredstava tim licima, koja nisu u mogućnosti da lično dođu u banku i zahtevaju isplatu gotovine.

“Zato ta lica u skladu sa Instrukcijom od 31.3.2020. mogu dati punomoćje ovlašćenom licu da umesto njih ode u banku i sa njihovog računa zahteva isplatu novčanih sredstava To punomoćje za razliku od redovnih okolnosti ne mora biti overeno i može biti sastavljeno po izboru korisnika tako što će popuniti obrazac koji je dat uz Instrukciju, ili obrazac koji pripremi banka, ili punomoćjem koje svojeručno sastavi, s tim da ono mora sadržati sve elemente i podatke propisane Instrukcijom i mora biti sastavljeno na razumljiv i čitljiv način. Nakon toga korisnik poziva banku i obaveštava je o tome, a banka je dužna da izvrši proveru tako što poziva korisnika putem telefona koji je on dao kada je otvarao račun. Banka je u obavezi i da snimi taj razgovor kao dokaz da je obavljen. Na kraju, ovlašćeno lice sa takvim punomoćjem, može otići u banku i uz davanje na uvid ličnih dokumenata korisnika i ovlašćenog lica podneti nalog za isplatu sredstava sa računa korisnika koji nije u mogućnosti da lično dođe u banku”, ističe se u saopštenju NBS.

Pored toga, drugi način na koji se licu starijem od 65 godina može isplatiti novac sa računa u skladu sa Instrukcijom, jeste isplatom na kućnu adresu korisnika koji je prethodno kontaktirao banku i izrazio želju da mu se sredstva sa njegovog računa isplate na taj način. I ovaj način isplate sa računa lica koje nije fizički prisutno u banci inače nije moguć u redovnim okolnostima.

“Upravo zbog toga što se Instrukcijom privremeno uvode novi načini isplate novčanih sredstava sa računa lica starijih od 65 godina koja nisu u mogućnosti da dođu lično u banku, bilo je nužno uspostaviti odgovarajuće mehanizme za upravljanje rizicima od zloupotreba, kao i bezbednosnim rizicima u vezi sa transportom novčanih sredstava na kućnu adresu korisnika. Jedan mehanizam je obaveza banke da pozove korisnika na registrovani telefonski broj i u snimljenom razgovoru potvrdi njegov zahtev za isplatu, drugi mehanizam je obavezno podnošenje važećih ličnih dokumenata od strane punomoćnika, odnosno dostavljanje vrednosnom pošiljkom na kućnu adresu i identifikovanje korisnika od strane poštara ili zaposlenog u kurirskoj službi i treći mehanizam je najviši iznos koji se može isplatiti na ovaj način, a to je do 80.000 dinara mesečno bez obzira na osnov isplate”, navode iz Narodne banke Srbije.

Naglašavaju da se propisani maksimalni iznosa odnosi samo u slučaju da korisnik stariji od 65 godina zahteva isplatu na načine predviđene Instrukcijom, ali da svojim sredstvima na računu on može raspolagati bez ograničenja u pogledu iznosa, upotrebom platnih kartica (plaćanjem na internetu ili podizanjem na bankomatu) ili preko elektronskog ili mobilnog bankarstva.

“Dakle, na osnovu jednokratnog (neoverenog) ovlašćenja, što inače nije moguće u redovnim okolnostima, a koje su stariji od 65 godina dali nekome ko umesto njih podiže novac u bankama, može se podići do 80.000 dinara mesečno, ali se iznos veći od toga, može slobodno podići na bankomatu, ili plaćati platnom karticom, e-bankingom i m-bankigom. Da rezimiramo, zbog pojednostavljene procedure koju je NBS propisala, a koja u vanrednim okolnostima predstavlja pogodnost za korisnike koji ne mogu da napuštaju svoje domove, ali je ujedno i značajno odstupanje od redovnih procedura za isplatu gotovog novca, radi umanjenja rizika od zloupotreba i zaštite interesa korisnika, utvrđen je maksimalni iznos koji se može isplatiti punomoćniku ili dostavljanjem na kućnu adresu i on iznosi najviše 80.000 dinara mesečno”, zaključuju iz NBS.

Tags
Back to top button