Bankar.rs istražuje: Evo kolika je provizija u kojoj banci za uplatu gotovog novca drugom licu – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Bankar.rs istražuje: Evo kolika je provizija u kojoj banci za uplatu gotovog novca drugom licu

U zavisnosti od toga u kojoj banci klijent (fizičko lice) ima račun zavisi i visina provizije koju će platiti za uplatu gotovog novca na račun nekog drugog fizičkog lica. Većina banaka uopšte ne naplaćuje proviziju ukoliko lice kome se uplaćuje novac ima račun u toj istoj banci. No, ima i onih koji naplaćuju i međusobne uplate sopstvenih klijenata.

S druge strane, ukoliko klijent uplaćuje novac na račun drugog fizičkog lica koje ima račun u nekoj drugoj banci, sve banke naplaćuju proviziju a visina provizije se razlikuje.

Bankar.rs u nastavku teksta objavljuje tabelu tačnih tarifa svih banaka u Srbiji.

Inače, kako bi se obezbedila veća uporedivost naknada za usluge povezane s platnim računom između različitih pružalaca platnih usluga, Narodna banka Srbije od marta 2019. godine objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

 

Uplata gotovog novca na tuđi račun (fizičko lice drugom fizičkom licu)

Banka                    Na račun fizičkog lica u istoj banci          Na račun fizičkog lica u drugoj banci   

Addiko Bank                   0,50 % min 60 RSD, max 8.000 RSD         1,00%, min 95 RSD, max 8.000 RSD

AIK BANKA                    100 RSD                                                      1%, min 100 RSD, max 10.000 RSD

Banca Intesa                  bez naknade                                                1,20%, min 150 RSD, маx 8.000 RSD

Poštanska štedionica     bez naknade                                       1% od iznosa, min 45.00 RSD, маx 6.000,00 RSD

Credit Agricole               bez naknade                                  do 300.000 RSD = 1,1%, мin 80 RSD, маx 5.000 RSD

Direktna Banka              bez naknade                                                  1%, min 60,00 RSD, маx 5.000,00 RSD

Erste Bank                     bez naknade                                                  1,00%, min 85 RSD, max 6.000 RSD

Eurobank                       bez naknade                                                   1%, min 80 RSD

Expobank               0,75%, min 60 RSD, max 5.000 RSD                        1,0%, min 80 RSD, max 5.000 RSD

HALKBANK           0,70%, min 50,00 RSD, max 5.000,00 RSD         0,90%, min. 80,00 RSD, max. 5.000,00 RSD

JUBMES banka              bez naknade                                                 0,70%, min 60 RSD, max 8.000 RSD

Komercijalna Banka       bez naknade                                               1,00%, min 90,00 RSD, max 6.000,00 RSD

Mirabank          1% od isnosa, min 150 RSD, маx 15.000 RSD               2%, min 250 RSD, маx 15.000 RSD

Mobi Banka                    bez naknade                                                      1%, min 150 RSD, маx 3,000 RSD

MTS banka                     bez naknade                                                           0,6%, min 50 RSD, мах 3.000

NLB banka                     bez naknade                                                                  1,30%, min 180 RSD

Opportunity banka                 –                                                           1,20%, min 200,00 RSD, max 10.000,00 RSD

OTP banka                     bez naknade                               1,20% od iznosa uplate, min 125 RSD, max 7.000 RSD

ProCredit banka     1,50%, min 250 RSD, мах 8.000 RSD                    1,50%, min 250 RSD, мах 8.000 RSD

Raiffeisen banka             bez naknade                                                         1%, min 80 RSD, max 8.000 RSD

Sberbank                        bez naknade                                                       0,99%, min 80 RSD, маx 5.000 RSD

SRPSKA BANKA            bez naknade                                                         0,8%, min 50 RSD, маx 6.000 RSD

UniCredit bank                bez naknade                                                         1%, min 100 RSD, max 4.000 RSD

Vojvođanska banka        bez naknade                                          1,00 % , min 60.00 RSD, max 6,000.00 RSD

  • podaci NBS

(Bankar.rs)

 

 

 

Tags
Back to top button