CBCG: Obavezna rezerva banaka 262,8 miliona evra – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

CBCG: Obavezna rezerva banaka 262,8 miliona evra

Obavezna rezerva banaka na kraju oktobra je, prema podacima Centralne banke (CBCG), iznosila 262,8 miliona evra.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 59,5 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 40,5 odsto.

Prosečno stanje ukupnih depozita banaka u septembru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,54 milijarde evra. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 70,9 odsto, a na oročene depozite 29,1 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primenom stope od 7,5 odsto na deo osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti u govoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na deo osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, prenosi Mina biznis.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Osnovicu za obračun obavezne rezerve od januara prošle godine čine oročeni i depoziti po viđenju, osim onih centralnih banaka. Izveštavanje u skladu sa tom odlukom banke su obavile 20. februara prošle godine.
Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Tags
Back to top button