HNB reagovala na najavu banaka da će uvesti naknadu za podizanje gotovine na šalterima poslovnica – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

HNB reagovala na najavu banaka da će uvesti naknadu za podizanje gotovine na šalterima poslovnica

Hrvatska narodna banka (HNB) reagovaće na najave pojedinih banaka da planiraju da uvedu naknade za podizanje gotovine na šalterima poslovnica.

Naime, bankama će poslati detaljna uputstva kako svojim najnovijim postupcima ne bi diskriminisali pojedine grupe građana, prenosi Novac.hr.

Kako je vidljivo iz tumačenja HNB-a, centralna banka Hrvatske smatra da građani u svakom trenutku moraju da imaju dostupan barem jedan kanal za besplatno podizanje novca, što se uglavnom odnosi na bankomate, ali kako među korisnicima postoje oni kojima je korišćenje ovih uređaja iz objektivnih razloga onemogućeno, regulator će banke uputiti da i takvim potrošačima obezbede podizanje novca bez naknade.

HNB će bankama preporučiti da u svakom trenutku u poslovnicama imaju osobe koje će posebnim grupama potrošača pomagati pri podizanju novca na bankomatu, a savetovaće im i da razmisle o tome trebaju li određenim grupama da omoguće i podizanje novca na šalteru bez naknade.

„HNB smatra da su banke dužne da pruže svu potrebnu pomoć i savete – na licu mesta, u poslovnicama – kako bi stariji i nemoćni potrošači, kao i oni koji do sada nisu svladali upotrebu digitalnih kanala, što lakše savladali korišćenje bankomata kao besplatnog kanala za podizanje novca. Takođe, očekujemo da banke ne dovode potrošače, koji zbog svoje starosti, bolesti, smanjene pokretljivosti, invaliditeta ili drugog objektivnog razloga nisu u mogućnosti da koriste bankomate, u diskriminišući položaj, odnosno u situaciju da zbog pomenutih okolnosti nisu u mogućnosti da iskoriste mogućnost besplatnog podizanja gotovine. S tim u vezi, HNB će bankama dati odgovarajuća uputstva“, stoji u odgovoru.

Razlozi uvođenja naknada za podizanje gotovine u poslovnicama uglavnom su bili želja da se banke rasterete velikih gužvi koje se, navodno, stvaraju zbog građana koji u njima podižu gotovinu.

Ipak, prema podacima HNB, udeo transakcija podizanja gotovog novca u poslovnicama banaka u 2018. godini iznosio je samo 11 odsto, odnosno čak 89 procenata svih gotovinskih transakcija odnosio se na one koje se događaju na bankomatu.

Tags
Back to top button