Pavlović banka dobija nove vlasnike – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Pavlović banka dobija nove vlasnike

Pavlović banka Bijeljina ponudila je putem banjalučke berze na prodaju sedam miliona akcija, a kako Nezavisne saznaju više investitora je zainteresovano za dokapitalizaciju banke.

Zanimljivo, među njima nije kompanija “Batagon” koja nije iskoristila pravo preče kupovine, koje je imala kao postojeći akcionar.

Prema saznanjima Nezavisnih novina kod Agencije za bankarstvo Republike Srpske se vodi postupak za pribavljanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća i kupovinu akcija, a ako ne bude problema banka će nove akcionare imati već u ponedjeljak 22. jula. Budući kupac bi ovom kupovinom stekao akcije u procentu većem od 39 odsto i tako postao najveći akcionar banke.

Podsćanja radi, ova banka je u 2018. poslovala sa gubitkom od deset miliona KM koji je pokriven na teret kapitala i neraspoređene dobiti.

Agencija je naložila dokapitaloizaciju kako bi se ispoštovali zakonski okviri u pogledu adekvatnosti kapitala kao i prodaju akcija koje su založene po osnovu kredita. Očekuje se da banka naplati sporne kredite čime će se stvoriti uslovi za nesmetano poslovanje.

Slobodan i Miroslava Pavlović sa povezanim licima kompanije Slobomir imaju 52 procenta u vlasništvu, a u 2018 godini nisu uspjeli obezbijediti potreban kapital za dokapitalizaciju.

Agencija za bankarstvo je u februaru ove godine donijela rješenje kojim je oduzela porodici Pavlović dozvolu za sticanje kvalifikovanog učešča i naložila da moraju da prodaju svoje akcije. Prema procjeni agencije njihovo upravljanje nije bilo adekvatno sa stanovišta zaštite deponenata i klijenata.

“Batagon” je 20. februara ove godine upisan kao drugi najveći akcionar, a prema posljednjim podacima sa berze trenutno ima 18,5 odsto akcija.

Akcije su kupili u postupku namirenja za nevraćene kredite koje su bile u vlasništvu Slobodana Pavlovića. Iako se identifikovao kao kupac koji je spreman da preuzme banku te unaprijedi poslovanje i kapital, nije iskoistio pravo preče kupovine.

Tags
Back to top button