OTP banka u Hrvatskoj snižava kamatne stope na sve kredite sa promenjivom kamatnom stopom – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEINOSTRANE BANKEKreditiSVE VESTI

OTP banka u Hrvatskoj snižava kamatne stope na sve kredite sa promenjivom kamatnom stopom

OTP banka će u avgustu sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promenjivom kamatnom stopom, a koje su vezane za kretanje nacionalne referentne stope (NRS1) pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u evrima te na kredite u kunama biti niže za 0,11 postotnih bodova.

Sniženje kamatne stope odnosi se na sve postojeće i novoodobrene kredite koji su vezani za nacionalnu referentnu stopu (NRS1).

Takođe, kamatna stopa će se smanjiti i za portfelj kredita sa promenjivom kamatnom stopom koji su vezani uz šestomesečni EURIBOR temeljem pada vrednosti šestomesečnog EURIBOR-a za 0,04 postotna poena. U poslednjih pet godina OTP banka je više od deset puta smanjivala kamatne stope građanima.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavestiti o promeni kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Izvor: Novac.hr

Tags
Back to top button