Srpske kompanije se retko oslanjaju na banke, dominantno se finansiraju iz internih izvora – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEKOMPANIJEKreditiMAKROEKONOMIJASVE VESTI

Srpske kompanije se retko oslanjaju na banke, dominantno se finansiraju iz internih izvora

Aktivnost bankarskog sektora u regionu jugoistočne Evrope se povećava, podstaknuta potražnjom vlade i domaćinstava, ali poslovna kreditna aktivnost stagnira, pokazuje izveštaj Balkan Business Barometer, koji je Veće za regionalnu saradnju predstavilo u Sarajevu, izveštava Indikator.ba.

“Samo 36% preduzeća koristilo je kredite u poslednjih 5 godina, a samo 27% se prijavilo za kredit prošle godine. Očekivano, velika preduzeća češći su potrošači bankovnog finansiranja, dok ga manje kompanije koriste samo kada je to neizbežno. Preduzeća iz jugoistočne Evrope, posebno mala i srednja, još uvek preferiraju i dominantno koriste finansiranje iz unutrašnjih izvora, a ne bankovne kredite, koji se često smatraju poslednjim rešenjem. Unutrašnji izvori, zajedno sa zajmovima od porodice i prijatelja, čine 65% strukture finansiranja preduzeća u jugoistočnoj Evropi”, navodi se u izveštaju.

Prema ovom istraživanju, oslanjanje na sektor komercijalnog bankarstva najčešća je praksa u Bosni i Hercegovini (25%), dok u Srbiji (10%) i Albaniji (8%) to nije toliko zastupljeno.

Srpske kompanije finansiraju svoje operacije više dominantno iz internih izvora nego bilo koja druga ekonomija jugoistočne Evrope. U Republici Severnoj Makedoniji, ekonomska situacija verovatno je dovela do pada prihoda i problema solventnosti nekih preduzeća, pa su krediti od porodica i prijatelja bili nužni ili povoljniji od bankovnih kredita.

“Snažnije partnerstvo između bankarskog sektora i preduzeća preduslov je za veće privatne investicije a zajednički napori dveju strana potrebni su za podizanje svesti i izgradnju poverenja”, savetuje se u istraživanju.

Finansiranje kroz kapital još uvek je retko, signalizirajući nerazvijenost finansijskih tržišta jugoistočne Evrope. Finansiranje od strane banaka u državnom vlasništvu i razvojnih banaka registrovano je s izraženom učestalošću (7%), iako je udeo u strukturi finansiranja zanemariv u 2018. godini (3% u celoj jugoistočnoj Evropi).

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button